Gasberaad roept Eerste Kamer op: stem tegen de wet Minimalisering Gaswinning

Leveringszekerheid gaat boven veiligheid Groningers

Dinsdag 9 oktober is er in de Eerste Kamer een plenair debat over de wijziging op de Gas- en Mijnbouwwet Minimalisering Gaswinning Groningen. Met een uitgebreid schrijven waarin de verschillende haken en ogen aan deze wet worden blootgelegd probeert het Groninger Gasberaad de Eerste Kamerleden ervan te overtuigen dat deze wet niet rijp is voor besluitvorming.

Dit wordt ondersteund met de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit Minimalisering Gaswinning Groningen 2018. In aansluiting op de provincie heeft het Groninger Gasberaad nog verder uitgediept op welke punten dit ontwerp-instemmingsbesluit rammelt. De brief aan de Eerste Kamer en de volledige Zienswijze zijn te vinden op de website van het Gasberaad.

De brief aan de Eerste Kamer gaat vooral in op de toegevoegde waarde van deze wet voor Groningen. De wet is namelijk volstrekt onduidelijk omdat de wet de afbouw gasproductie niet vastlegt en het belang van leveringszekerheid gelijkstelt of zelfs boven gesteld wordt aan het belang van veiligheid voor inwoners van Groningen. NAM is niet langer (strafrechtelijk) aansprakelijk voor schade of verantwoordelijk voor versterking maar het is niet duidelijk hoe de overheid die rol gaat invullen. De wet moet in snel tempo worden bekrachtigd, maar de minister heeft deze wet niet nodig om de gaswinning te minimaliseren. Dat kan hij nu ook al doen. Voor ons is de relatie met het Akkoord op Hoofdlijnen onduidelijk. Eerste Kamerleden hebben de brief afgelopen week ontvangen en hebben aangegeven onder andere onze aandachtspunten nader te onderzoeken. Dinsdag 9 oktober volgt het plenair debat in de Eerste Kamer.

Leveringszekerheid gaat boven veiligheid Groningers

In de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit gaat het Gasberaad uitgebreid in op de juridische haken en ogen. De minister legt een duidelijke verbinding tussen de wetswijziging en het instemmingsbesluit dat daarop gebaseerd wordt. Een van de opvallende, zorgelijke items is dat het begrip veiligheid voor leveringszekerheid wordt geïntroduceerd en dat hiermee leveringszekerheid boven de veiligheid van de Groningers gaat.

Download hier de brief aan de Eerste Kamer en de Zienswijze.

Delen