Groninger Gasberaad luidt noodklok: Groninger bestuurders leveren regio uit aan Den Haag!

In een open brief aan alle betrokken Groninger bestuurders roept het Gasberaad hen op hun verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van Groningen. De kernboodschap is: bestuurders neem de regie over de versterking, voorkom een geïnstitutionaliseerde, bureaucratische aanpak, zorg voor langjarige financiering, ga naast elkaar staan en sta voor de regio. Geloof niet in mooie woorden, maar zorg voor basis garanties vóórdat u akkoord gaat. ‘De enigen die dat kunnen regelen zijn de bestuurders uit de regio, zij zijn aan zet’, aldus het Gasberaad.

Dringende oproep
Het Groninger Gasberaad gaat in de brief in op het proces rondom het Plan van Aanpak versterking, de nieuwe NCG-organisatie, de valkuil van een hele enge definitie van veiligheid en de vraag of de NAM nu daadwerkelijk wel uit het proces is. Dat lijkt er namelijk niet op. Maar het belangrijkste van de brief is wel de dringende oproep van het Gasberaad aan de bestuurders om:

  1. Van de minister langjarige financieringsgarantie voor de versterking te eisen en regionale ruimte om dat in te kunnen zetten.
  2. Van de minister te eisen dat de aansturing van de versterkingsoperatie volledig geregeld is en wel op zo’n manier dat de regio armslag heeft om te doen wat nodig is, vóórdat u akkoord gaat met de benoeming van een nieuwe NCG.
  3. Niet voor een overgereguleerd, zwaar geïnstitutionaliseerd, versterkingsproces gebaseerd op schijnveiligheid te gaan. Maar voor een versterkingsoperatie waarmee het gebied als totaal veilig(er) wordt maar ook een kwaliteitssprong kan maken. Benut de energie die in dorpen aanwezig is en respecteer wensen van individuele bewoners. Bouw voort op elementen uit de aanpak Groningse School.
  4. Van de minister te eisen dat er nu een transparant proces komt over hoe de aansturing op de korte termijn wordt geregeld. Baseer daar vervolgens de wet op.

Het Gasberaad besluit de oproep met een persoonlijke boodschap naar de bestuurders:
‘Wilt u er alstublieft voor waken om niet onderling in concurrentie of strijd te gaan? Wij pleiten voor een regionale stuurgroep, boven de lokale stuurgroepen, waarin bestuurders gezamenlijk een tijdpad en capaciteitsverdeling maken. In samenhang en solidariteit.’

Lees hier de gehele open brief aan de bestuurders

Tweede Kamerlid Tom van der Lee heeft naar aanleiding van onze brief een reactie gevraagd van minister Wiebes. Onderstaand zijn reactie.

 

Wilt u meer weten over de Groningse School? Onderstaande documenten geven u een helder beeld.

Delen