Belangengroepen

Maakt u zich hard voor gedupeerden in het aardbevingsgebied en doet u dat in groepsverband? Meld ons dat met uw contactgegevens. Zo kunnen we elkaar vinden en ervaringen delen. Samen staan we immers sterk.

#EnWijDan?
In Opwierde noord en zuid wordt op grote schaal gesloopt en gebouwd. Tussen deze beide wijkdelen ligt ‘het vergeten hoekje’. Rijtjeswoningen veelal van dezelfde typologie als in Opwierde noord en zuid en uit dezelfde bouwperiode zijn nog niet opgepakt in de versterkingsoperatie. Door een wijziging in de normen lijkt het erop dat er enorme verschillen gaan ontstaan in de aanpak. #EnWijDan? vraagt aandacht voor de maatschappelijke ontwrichting die deze verschillen teweeg gaan brengen. De bewoners van ‘het vergeten hoekje’ vragen om een constructieve oplossing voor deze verschillen, zij vragen om toekomstperspectief!
Voor vragen etc. kunt u contact zoeken met Cindy Looyé-Sinnema via [email protected]

vanOnderen
vanOnderen is een beweging die een aantal jaar geleden ontstond vanuit een aantal Groningse dorpen om handen en voeten te geven aan aanpak van de gaswinningsproblemen met en vanuit bewoners en gemeenschappen en hun toekomst. In de overtuiging dat dit de enige manier is om vooruit te komen, ondersteunen Groninger Dorpen en het Groninger Gasberaad deze beweging. Wat hier gebeurt en ontstaat is waardevol ook voor gemeenschappen in uitdagende omstandigheden waar normale gang van zaken, relaties en structuren onder druk staan of niet meer voldoen.
Website

Platform Fokus
Platform Fokus is het platform voor belangengroepen waarmee je planning en overleg eenvoudig maakt. Het zorgt niet alleen voor snelle communicatie binnen de bewonersgroep, maar ook met instanties en organisaties zoals de NCG, VIAA, Gemeente Midden-Groningen, Bureau PAU. Ook meerdere bedrijven of instanties kunnen aanhaken bij Platform Fokus om makkelijk contact te leggen met de bewoner. Onder andere met 279 bewoners maken Steendam en Tjuchem reeds gebruik van het platform om hun herstel- en verduurzamingstrajecten in goede banen te leiden. Bij Platform Fokus staat altijd de bewoner centraal. Wil jij ook meedoen met je dorp, bedrijf of instantie neem dan contact op met [email protected] of bekijk de website op www.platformfokus.nl

Loppersum Versterkt
Een website die gaat over versterken als gevolg van aardbevingen en gaswinning. www.loppersumversterkt.nl is bedoeld voor alle inwoners en ondernemers uit de gemeente Loppersum en andere geïnteresseerden. Op de website vindt u de laatste actualiteiten, achtergronden en ontwikkelingen.

Appingedam Versterkt
De gevolgen van de aardbevingen door gaswinning uit het Groningenveld hebben een grote invloed op het persoonlijke leven van veel Groningers. En dus ook op dat van Damsters. Om van deze bedreiging kansen te maken moet er worden samengewerkt. Op de website www.appingedamversterkt.nl vindt u alle informatie m.b.t. schade en versterken.

Waakzaam Woldendorp
Voor gedupeerden in Woldendorp, Borgsweer, Termunten, Termunterzijl, Wagenborgen, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ‘t Waar.
Facebook

OMEM
Kennisplatform Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw
Website

Houd Groningen Overeind
De website die probeert allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden bij elkaar te sprokkelen met betrekking tot de gaswinningsproblematiek in Groningen (en omgeving!) in de ruimste zin van het woord.
Website
Facebook
Twitter

Ons laand, ons lu
Ons laand, ons lu is een stichting die zich inzet voor gedupeerden van de Gaswinning. Zij houden zich vooral bezig met de gebeurtenissen in de Gronings bodem en worden hierbij ondersteund door een seismoloog/geoloog. En het terugbrengen van de menselijke maat,normen en waarden in Groningen.
Website
Facebook

Groninger Bodem Beweging
De Groninger Bodem Beweging komt al sinds 2006 op voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld.
Website
Facebook
Twitter

Recht voor Groningen
Recht voor Groningen wil juridisch de rechten en belangen van de burgers m.b.t. de aardbevingen en andere gevolgen van de gaswinning in Groningen behartigen (Initiatief van de Groninger Bodembeweging).
Website
Facebook
Twitter

Schokkend Groningen
Actiegroep tegen de veroorzakers van aardbevingen.
Facebook
Twitter

Nederland Laat Groningen niet Zakken
Deze groep op Facebook is van ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal. Hier kun je alles kwijt wat met de mijnbouwproblematiek in het algemeen en Groningen in het bijzonder te maken heeft. Dus deel wat je wilt delen aan interessante artikelen, doe oproepen, vraag hulp, zoek contact, bijna alles mag.
Facebook

Van Graan naar Banaan
Van Graan naar Banaan: voor als je mee wilt schrijven aan de geschiedenis van Groningen.
Twitter

Groningers in opstand
Groningers in Opstand is een actiegroep met dik 23000 leden en richt zich vooral op de mijnbouwschades, acties en wat al niet meer.
Facebook

Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild
Website
Email

Stop Gaswinning De Marne
Deze belangengroep verbindt bewoners van De Marne met elkaar, met het doel samen de ellende van de gaswinning te keren. Op 19 september 2017 hebben bewoners, samen met burgemeester van de Marne, Koos Wiersma, een COMMITMENT ondertekend. Samen met de burgemeester brengen ze nu dat commitment in de praktijk.
Mailadres
06-520 38 277

Stichting Het Groninger Mandaat
Stichting Het Groninger Mandaat wil een mandaat creëren . Om dit te kunnen realiseren, moeten we zorgen dat instanties betrokken bij de gedupeerden van het gaswinningsbeleid eensgezind een vuist maken richting veroorzakers. Stichting Het Groninger Mandaat heeft zich als taak gesteld om gezamenlijk met deze organisaties en alle gedupeerden een beleid uit te stippelen waarin succes binnen handbereik ligt.
Facebook

Groningen Sterk
Deze groep is voor iedereen die op wat voor manier dan ook schade heeft door de gaswinning. Het doel is om elkaar te steunen, te helpen en informatie uit te wisselen.
Facebook

 

Delen