Ingezonden brieven

Het Groninger Gasberaad ontvangt regelmatig ingezonden brieven van bezorgde Groningers over de gaswinning. We willen deze brieven graag delen met andere Groningers. Het Groninger Gasberaad houdt zich echter wel het recht voor zelf een keuze te maken uit de brieven die geplaatst worden. We zullen u altijd toestemming vragen om uw brief te publiceren of u laten weten waarom we uw brief niet plaatsen.

Delen