De Schoorsteen – Het bevingsverhaal van Fokke

Wie: Fokke
Wonen: Roodeschool
In: Karakteristieke woning
Heeft te maken met: CVW en TCMG

Voor Fokke was net als voor veel anderen de zware aardbeving van Huizinge het begin van schademeldingen, rapporten, contra-expertise, bezoeken van schade- en contra-expertises, nieuwe schade en bezwaren. Fokke heeft vier keer schade gemeld. Inmiddels is zijn vertrouwen in experts tot een dieptepunt gedaald.

Fokke woont in het huis dat al sinds 1953, toen zijn opa het kocht, in de familie is. Het pand is door de gemeente aangewezen als karakteristiek, vertelt Fokke, omdat het een typische woning uit de jaren ’30 is waarin wonen en ondernemerschap onder één dak werden gecombineerd.

De schade na de beving van Huizinge wordt verholpen. Maar de beving in Zeerijp van 2013 leidt opnieuw tot schade. Ditmaal doet Fokke melding bij het CVW. Het bezoek van de schade-expert is tekenend voor de ervaringen van Fokke met experts. Tijdens de rondleiding klopt de expert op een muur waar je het metselverband in kunt zien en vraagt aan Fokke of het een steens muur of een spouwmuur is. ‘Toen zakte mijn broek af! Dat zou een expert toch direct moeten zien’, zegt Fokke, ‘Het zijn een stel cowboys’.

Ontevreden met het schaderapport laat Fokke een contra-expertise uitvoeren. Als beide experts de rapporten naast elkaar leggen wil Fokke daar graag bij zijn, Het kost wat moeite en opgetrokken wenkbrauwen, maar het mag. Tijdens het gesprek komt een foto van stucwerk uit de woning voorbij waarbij de expert opmerkt dat het kleurverschil in het stucwerk het gevolg moet zijn van werk dat later is gedaan, dat is dus geen bevingsschade. Fokke is het daar niet mee eens. Door de scheur in de muur is het onderste gedeelte van de muur vochtig, dat verklaart het kleurverschil. De expert kijkt op en zeg: “Oh, u heeft er wel kijk op meneer.” Fokke krijgt gelijk en de schade wordt hersteld. Fokke ergert zich het meest aan de botheid van de partijen waar hij in de loop van de tijd mee te maken kreeg, de onkunde van de zogenaamde experts en de slechte communicatie.  Daarmee krijgt hij opnieuw te maken als zijn schoorsteen moet worden aangepast.

Schoorsteen
In 2016 krijgt Fokke een brief dat bij een inspectie High Risk Building Elements is geconstateerd dat de twee trapgevels en twee schoorstenen van het karakteristieke pand waar hij woont risico-elementen zijn. Bij een aardbeving bestaat een hoog risico dat ze omvallen met alle gevolgen van dien.

Naar aanleiding van deze inspectie komen er twee mannen langs voor een gesprek.  Fokke voelt zich onder druk gezet om de elementen aan te passen omdat hij anders aansprakelijk zou kunnen zijn voor de schade die ontstaat als ze omvallen.

Kort na het gesprek ontvangt Fokke een rapport over de noodzakelijke aanpassing van één schoorsteen. Als Fokke de schets van de schoorsteen bekijkt, ziet hij dat deze bouwtechnisch voor geen meter klopt. Het had het niveau van een schetsje op de achterkant van een bierviltje. “Als ik dat zo op school had ingeleverd had ik een hele dikke onvoldoende gekregen,” aldus Fokke.

Het plan is om de oude schoorsteen te vervangen door een lichtgewicht, prefab schoorsteen. “Maar ook hier gold, als het mis kan gaan, zal het misgaan.” Zo worden bij het verwijderen van de oude schoorsteen twee asbestpijpen ontdekt. Twee man zijn twee volle dagen bezig met weghalen van de oude schoorsteen. Als de aannemer langskomt voor de nieuwe schoorsteen ziet Fokke meteen al aan het voetstuk in de bus dat het niet gaat passen. Het lijkt wel of lengte en breedte zijn verwisseld. Later blijkt dat er ook geen rekening is gehouden met de dakkapel. Met horten en stoten wordt de nieuwe schoorsteen uiteindelijk toch geplaatst.

Waar de oude schoorsteen al meer dan 70 jaar zonder problemen dienstdeed, gaat het bij de nieuwe schoorsteen al snel mis, er ontstaat lekkage. De schade wordt verschillende keren opgelapt, maar het probleem niet echt opgelost. Na drie jaar belt Fokke het CVW. De aannemer en bouwgeleider van het CVW komen samen al snel tot de conclusie dat de schoorsteen fout is geplaatst en moet worden vervangen.
Dat gebeurt in de herfst van 2019. Het meest schrijnend is dat Fokke na al het gepruts te horen krijgt dat het vervangen van de schoorsteen wel sterk werd geadviseerd, maar niet verplicht was.

Nieuwe melding
Recent heeft Fokke opnieuw melding gedaan van schade. Er zit een scheur in een muur tussen de hal en de woonkamer. In het schaderapport dat hij op vrijdag 21 februari 2020 ontvangt staat dat de scheur als bevingsschade wordt gezien, maar dat schade twee meter verderop in de badkamer aan dezelfde muur wordt gezien als craquelé. Schade aan de muur aan de andere kant is dan wel weer aangemerkt als bevingsschade. Met het rapport in de hand belt hij meteen de TCMG en voert een stevig gesprek waarin hij zijn onvrede uit. Maandag wordt Fokke door de dossierbehandelaar gebeld met de vraag of hij het schaderapport al heeft ontvangen. Fokke kan haast niet geloven dat de dossierbehandelaar het telefoongesprek van vrijdag is vergeten, maar dat blijkt echt zo te zijn. De dossierbehandelaar vertelt Fokke dat hij een zienswijze moet sturen als hij het oneens is met het rapport. Fokke vraagt meteen op 24 februari uitstel aan en krijgt enkele dagen later een brief waarin het uitstel wordt toegezegd. De eerste zin luidt: “Op 24 april 2020 heeft u uitstel aangevraagd…” Fokke blijft zich verbazen over het gepruts in de communicatie. Hij had ergens toch gehoopt dat het met de TCMG beter zou gaan….

Delen