Het bevingsverhaal van Berend

Betreft: Berend
Wonen: gemeente Het Hogeland
In:
2-1 kap uit 2011

Proost!

Een welverdiend drankje samen met de buren in de serre die nu helemaal klaar is. Overigens wel na een hoop gedoe omdat de aanbouw volgens de normen van aardbevingsbestendig-bouwen moest worden gebouwd. Het was een eis van de hypotheekverstrekker, en eigenlijk ook wel een veilig idee. Maar het gaf wel de nodige vertraging en €10.000,- aan extra kosten, die overigens nergens te declareren vielen.

De brief van de gemeente die de volgende dag bezorgd werd, viel dan ook rauw op het dak. De woning van Berend uit 2011 bleek niet veilig te zijn. Sterker nog, deze viel in de hoogste risico-klasse. Maar dat werd pas veel later aan hen medegedeeld. Niet alleen de woning van Berend, ook die van de buren die allemaal, in de basis, dezelfde woning bezitten. Het begin van een traject waarvan het eind nog niet in zicht is. De eerste reacties van de buren waren dan ook, het zal wel overwaaien, er is vast een vergissing gemaakt, wij hebben toch nieuwbouwwoningen?

In de brief stond dat in het eerste kwartaal van 2019 een opname van de woning zou volgen. Die werd pas in de zomer van 2019 uitgevoerd. Bij deze opname bleek dat de heipalen niet daar onder de woning zaten waar dat volgens de tekeningen het geval zou zijn. Een periode van wachten op het versterkingsadvies volgde. In de tussentijd werd er bij een inspectie voor de schade geconstateerd dat alle binnenmuren ‘los’ in de woning staan.

Een lastige keuze dringt zich op: Berend weet dat de woning onveilig is, met zijn jonge kinderen in het achterhoofd, maar hij kiest er toch voor om de schade nog niet te herstellen, hun woning valt immers in de hoogste risico-categorie. Er zal op korte termijn wel actie worden ondernomen, toch? Vanuit NCG blijft het allemaal wat rustig, voor Berend tijd om eens aan de bel te trekken. Met veel hangen en wurgen wordt door NCG een deadline afgegeven voor het verstrekken van het bewonersvriendelijk versterkingsadvies.

Palenplan
In april 2020 werd het bewonersvriendelijke versterkingsadvies dan eindelijk gedeeld, met de mededeling van de bewonersbegeleider: “Nou, het valt allemaal nogal mee hóór! Geen ingrijpende zaken, grootste ingreep is een muur die versterkt moet worden.” Een toelichting op het versterkingspunt in Uithuizen volgt, maar veel wijzer wordt Berend er niet van. Zijn grote hoeveelheid vragen worden niet of slechts ten dele beantwoord. Daarin staat hij niet alleen, ook onder buurtgenoten leven vele vragen. Bij een gezamenlijke presentatie vragen de bewoners het technisch versterkingsadvies op. Een eerste reactie was: “Dat snappen jullie toch niet, wat moeten jullie daar nu mee?”. Maar na lang aandringen, krijgt ook Berend dan toch eindelijk het technisch versterkingsrapport van zijn woning.

Daaruit blijkt dat het rapport voor een deel berust op aannames. Het palenplan (de wijze waarop de funderingspalen zijn geplaatst) dat in het versterkingsadvies is gebruikt, is een algemeen gehanteerd palenplan, dat niet overeenkomt met de werkelijke situatie in de straat van Berend.

Second-opinion
Na beide versterkingsrapporten grondig te hebben bestudeerd en alle gegevens van zijn woning te hebben opgevraagd, heeft Berend heel veel vraagtekens bij het versterkingsadvies. De serre zou volgens het advies versterkt moeten worden, het palenplan is niet correct, opmerkingen in het advies dat de gebruikte materialen onbekend zijn, en nog veel meer onvolkomenheden maken dat Berend graag ziet dat NCG het versterkingsadvies aanpast. Daartoe is de NCG niet bereid. Wel biedt de NCG aan om de versterking onder Bouwimpuls te laten vallen. Hiermee gaat Berend niet akkoord. Hij wil namelijk de werkzaamheden uit laten voeren door zijn eigen aannemer en dat past niet binnen de kaders van Bouwimpuls.

Dit alles leidt ertoe dat Berend een second opinion aanvraagt. Helaas is de NCG niet bereid om hieraan mee te betalen. Uit de second opinion blijkt dat er wel erg veel aannames zijn gedaan in het voorliggende versterkingsadvies. En dat de berekeningen, waaruit volgt dat er niet veel versterkt hoeft te worden aan de woning, wel erg marginaal gedaan zijn.

Ook de buurtgenoten van Berend hebben een versterkingsrapport dat correctie behoeft. Maar niet iedereen is even strijdbaar als Berend. Sommigen hebben gekozen voor Bouwimpuls, anderen hebben laten weten akkoord te gaan met herbeoordeling en € 30.000,-. In het straatje met alleen twee-onder-één-kap-woningen levert het veel spanningen op. De verdeeldheid groeit, sommigen beslissen voor zichzelf, zonder overleg met de buren. Het wringt aan alle kanten. Ook Berend ontving in januari van dit jaar een brief van de NCG met het aanbod om af te zien van het voorliggende versterkingsadvies. Dit is voor hem geen optie, hij wil dat zijn woning versterkt wordt. En wel volgens de norm die geldig was toen de brief van de gemeente in de brievenbus zat, met de mededeling dat zijn woning onveilig is. Berend blijft strijden voor een goed versterkingsadvies. “Ooit komt het goed!” klinkt het strijdbaar.

Delen