Het bevingsverhaal van Piet en Anna

Wie: Piet & Anna
Wonen: In Warffum
In: Tussenwoning
Hebben te maken met: Meervoudige complexe schade met uiteindelijk versterking

Piet en Anna wonen in een Jarino woning in Warffum. In 2014 werd hun huis van boven tot onder hersteld en versterkt, omdat de aardbevingen enorm veel schade hadden aangericht. Het heeft hun meer dan anderhalf jaar strijd met de NAM gekost om hun huis hersteld te krijgen. ‘Op een gegeven moment ben je dagelijks bezig met de aardbevingsschade. Dat is heel erg stressvol’ zegt Anna.

Als ervaringsdeskundigen vragen we hen naar de versterkingsoperatie die in Groningen op het punt van beginnen staat. Ze voelen heel erg mee met de mensen die nu voor de versterkingsoperatie in hun dorp staan. ‘Het is niet niks wat hen overkomt en nog overkomen gaat.’ Zelf verbleven ze  6 weken op Lauwersoog in een vakantiewoning tijdens de versterkingsoperatie. ‘Prima, maar je hebt geen rust of vakantiegevoel’ zegt Piet.

In hun straat werden 13 woningen op dezelfde wijze hersteld. Dat proces verliep alles behalve soepel en veroorzaakte veel onrust en onvrede in de buurt en tussen de bewoners. ‘Er waren drie verschillende aannemers actief, die elk andere opvattingen hadden. Ook moesten we allemaal weg uit onze buurt omdat daar geen onderdak was tijdens het herstel.

Het heeft onze hele buurt ontwricht’, aldus Piet. ‘Het was veel beter geweest om een leegstaand huis in de buurt als wisselwoning te gebruiken. Daar hadden we om de beurt in gekund. We hadden ons gewone dagelijkse leven gehad met de mensen in onze eigen buurt en gewoon deel kunnen nemen aan het sociale leven in het dorp. Bovendien zit je dichtbij en kan de aannemer zo even bij je langslopen.’

“Op een gegeven moment ben je dagelijks bezig met de aardbevingsschade. Dat is heel stressvol.”

Ze vragen zich dan ook oprecht af hoe het zal gaan als er straks 500 huizen tegelijk worden hersteld. ‘Dat lijkt me een onmogelijke opgave’ zegt Anna. ‘Het zal veel beter zijn om het kleinschaliger, per huizenblok of straat aan te pakken met wisselwoningen in de eigen straat.’

Wat ze het meeste gemist hebben is een vaste contactpersoon. ‘De aannemer heeft binnen zijn mogelijkheden echt zijn uiterste best gedaan. We misten echter een vaste contactpersoon waar we terecht konden met onze vragen of die je even gerust kon stellen. Nu zaten we tussen aannemer, NAM, CVW en Arcadis in. En dat geeft enorm veel stress’ aldus Anna.

Hun hele huis moest leeg gehaald worden voor de versterkingsoperatie. ‘We konden niet aanwezig zijn toen het verhuisbedrijf alles kwam inpakken, omdat we toen in Lauwersoog moesten zijn. Daar hebben we ongelooflijk spijt van. Veel van onze spullen hebben we beschadigd teruggekregen en voor het vergoeden gaf niemand thuis. We waren zo moe van alles dat we dat maar hebben opgegeven’, zegt Anna

Na de versterking stond hun huis nogmaals op de kop. Voor de 4.000 Euro van de waardevermeerderingsregeling lieten zij nieuwe dubbele ramen plaatsen. ‘Het was mooier geweest als dat gelijk had gekund’ zegt Piet. ‘Nu was het dubbel werk’. Ook lieten zij hun C-schade gelijk herstellen. ‘Niet iedereen kan dat financieel natuurlijk. Misschien moeten hypotheekverstrekkers daar ook wat soepeler in worden.’

Heel belangrijk vinden ze dat er een nacontrole plaatsvindt. Doordat er bij hen in de straat verschillende aannemers waren en het advies van Arcadis niet eenduidig, ontstonden er verschillen van mening over het aantal te plaatsen ankers in de lateien. ‘Tot op de dag van vandaag weten we niet zeker of dat besluit correct is geweest. We hopen dat er geen zware bevingen komen om het tegendeel te bewijzen’, zegt Piet.

 

Geschreven door Daniëlle de Lange

Delen