Omkering bewijslast: Het bevingsverhaal van Fred en Wilma

Wie: Fred en Wilma
Woonplaats: Meedhuizen
Type huis: Vrijstaande woning uit 1900
Hebben te maken met:TCMG, Bezwaaradvies Commissie, bestuursrechter

Wel of geen mijnbouwschade, daarover zijn Fred en Wilma het niet eens met TCMG*. De bestuursrechter van de Rechtbank Noord-Nederland deed op 18 mei 2020 voor het eerst uitspraak in een dergelijke beroepszaak en stelde TCMG in het gelijk. ‘We zijn zwaar teleurgesteld’, zegt Fred, ‘weer voelen we ons niet serieus genomen. Maar we zijn nog niet verslagen en zijn inmiddels in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. Wij blijven vinden dat TCMG in ons dossier niet heeft aangetoond dat de schade aan ons huis door andere oorzaken dan mijnbouw is veroorzaakt.’

Fred en Wilma kochten het huis drie jaar geleden voor een marktconforme prijs. Fred: ‘We hebben een bouwkundige een aankoopkeuring laten doen en de taxateur heeft het pand getaxeerd. Beiden stelden destijds vast dat de staat van onderhoud van het huis voldoende was.’

In maart 2018 hebben Fred en Wilma voor het eerst schade gemeld bij TCMG. In juli 2018 kwam er een deskundige langs. Fred: ‘Die heeft niet eens echt naar de schades gekeken, binnen niet en buiten niet.’ Er is ook geen enkele schade opgenomen in het adviesrapport. ‘De deskundige vond dat we een oud en slecht onderhouden huis hadden gekocht. Daar konden we het mee doen.’

Toch schade

Fred en Wilma stelden een zienswijze op tegen het adviesrapport en moesten bijna 5 maanden wachten op reactie. Uiteindelijk kwam er een nieuwe deskundige een tweede opname doen. Deze keer werden 27 schades vastgesteld, maar volgens deze deskundige was geen enkele van deze schades veroorzaakt door mijnbouw. Fred: ‘Hij onderbouwde dat niet met argumenten en daarom vonden wij dat het bewijsvermoeden niet was toegepast. Eind april 2019 hebben we daarom weer een zienswijze geschreven, dit keer met hulp van ir. Willem Meiborg als onze contra-expert. Op grond hiervan besloot TCMG ons huis voor een derde keer te laten opnemen door weer een andere deskundige.’

Die deskundige constateerde 29 schades, maar 13 schades konden niet door mijnbouw zijn veroorzaakt. ‘Vloertegels zijn volgens het rapport bijvoorbeeld gescheurd door mechanische spanningen, maar aardbevingen hebben geen invloed gehad. Spanning en zetting worden ook bij andere schades als oorzaak genoemd, maar dat is volgens de deskundige niet veroorzaakt door aardbevingen’, vertelt Fred.

Hoorzitting

Voor de derde keer stellen Fred en Wilma een zienswijze op tegen het rapport van de TCMG-deskundige, het is dan juli 2019. ‘Daarna werden we uitgenodigd voor een hoorzitting van de Bezwaaradvies Commissie. We kwamen tegenover een intimiderend leger aan juristen en deskundigen te zitten. De toon was van begin af aan vervelend en er werden nare dingen gezegd. We woonden in een “krakkemikkig” en “slecht onderhouden” huis. Ook werd gesuggereerd dat we ons huis wilden laten opknappen op kosten van de staat. Er werd voor ons gevoel niks gedaan met onze toelichting of met de informatie van onze contra-expert. Wij hebben later klachten ingediend over de gang van zaken bij zowel de TCMG als de Bezwaaradvies Commissie en later ook bij de Nationale Ombudsman.’

De uitkomst van de hoorzitting verbaast Fred en Wilma niet. ‘We voelden wel aankomen dat het uiteindelijke besluit niet anders zou zijn dan het advies. 15 schades werden vergoed, maar ook dat gebeurde onzorgvuldig, bij bijna elk betaling waar we recht op hadden ging er wel iets fout en de uiteindelijke afrekening was incompleet.’

Bestuursrechter

Voor de overige schade eisen Fred en Wilma een uitspraak van de rechter. ‘Begin februari was de zitting’, vertelt Fred. ‘TCMG had weer een hele batterij aan juristen en deskundigen meegenomen. Wij vonden dat onze advocaat een goed betoog had. De kern was: “Doordat de TCMG de schades heeft afgewezen, zonder dat er was voldaan aan de voorwaarden voor het ontzenuwen van het bewijsvermoeden, is er sprake van een onzorgvuldig genomen besluit dat eveneens onvoldoende is gemotiveerd, nu het bewijsvermoeden verkeerd en niet conform het advies van het Panel is toegepast.”

Maar de rechtbank heeft geoordeeld dat wanneer de deskundige zegt dat het geen aardbevingsschade is, dat het dan ook zo is. Wil je dit ontzenuwen dan moet je zelf een contra-expert inhuren om het tegendeel te bewijzen. Fred: ‘Wij zijn het daar niet mee eens. Wij vinden dat de TCMG-deskundige beter moet motiveren waarom het bewijsvermoeden wordt weerlegd. Kennelijk moet iedereen die kans wil maken gelijk te krijgen bij de bestuursrechter een gedegen contra-expertiserapport inbrengen. Schademelders worden zo niet geholpen. Misschien is het makkelijker om via de civiele rechter je gelijk te halen. Daar zijn minder obstakels en fatale termijnen ingebouwd en kan je later in het proces nog relevante stukken, zoals een contra-expertise rapport, inbrengen.’

Nieuwe schadeprocedures

Fred en Wilma hebben naast de hoger beroepszaak voor deze schades nog meer schadedossiers lopen bij IMG. ‘Wie denk je dat IMG wil sturen om de schades in die dossiers te beoordelen?’, vraagt Fred. ‘Juist, dezelfde mensen van 10BE tegenover wie we eerder dit jaar in de rechtbank stonden.’

 

*TCMG is sinds 1 juli 2020 IMG

Delen