Barometer Boudel op rieg

Hier vindt u de Barometer Boudel op rieg:

  • complete versie Barometer Boudel op rieg, inclusief Ede wacht (niet meer) (digitaal) Barometer-Ede_Groninger-Gasberaad_aug2020
  • versie Barometer Boudel op rieg, exclusief Ede wacht (niet meer) (digitaal) Barometer_Groninger-Gasberaad_aug2020
  • Verhaal Ede wacht (niet meer) (digitaal) Ede-wacht_Barometer_aug 2020
    En een
    Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieen, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Groninger Gasberaad zolang er wel aan bronvermelding wordt gedaan. Wij nodigen u graag uit om bij verspreiding via sociale media de hashtags #boudeloprieg en #ikbenEde te gebruiken.

    De eerste reactie (09-09-2020) op Barometer Boudel op rieg van het ministerie van EZK vindt u hier. 

Delen