Aanspreekpunt erfgoed gestart

Per 1 januari volledig operationeel, maar inmiddels al open voor vragen: het Erfgoedloket voor eigenaren en bewoners van monumentale en karakteristieke woningen en gebouwen. Het gaat om vragen die samenhangen met schade en versterking.

Het erfgoedloket is ondergebracht bij Libau, dat al decennia in onze provincie actief is en een enorme kennis en netwerk heeft. Hierdoor is het loket goed toegerust om waardevolle adviezen en doorverwijzingen te geven of mee te helpen zoeken. Maak er gebruik van! Wil je contact opnemen met het Erfgoedloket, dat kan via telefoonnummer 050 313 27 09 en mail aan [email protected].

Het erfgoedloket is strak georganiseerd om mensen met vragen zo snel en zuiver mogelijk te helpen. Met verschillende partijen wordt de werkwijze besproken en worden afspraken gemaakt om aan goed functioneren bij te dragen. Met het andere – algemenere – bewonerssteunpunt Stut-en-Steun is ook goed contact. De komende tijd zullen we, en de betreffende eigenaren, zeker meer horen van het loket.

In het regeerakkoord staat dat de kosten van het loket uit het regiofonds betaald zouden kunnen worden. Echter waren de afspraken al voor het regeerakkoord rond met als subsidieverstrekker de Provincie Groningen.

Delen