Advies gebruik NPR en HRA en het advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen

De HRA en NPR zijn verschillend van aard en ze worden op een andere manier ingezet tijdens de versterkingsopgave.
Zonder de HRA is het aantal te onderzoeken en mogelijk te versterken gebouwen moeilijk vast te stellen. Bovendien is het mogelijk dat de verkeerde panden als eerste worden versterkt, terwijl andere gebouwen meer risico lopen. Beide gevolgen zijn niet wenselijk voor de veiligheid.
De NPR is noodzakelijk voor een oordeel over de veiligheid van een specifieke woning en om te bepalen welke versterkingsmaatregelen nodig zijn.

Doordat de HRA en NPR anders zijn qua functie en aard, is het ook niet vreemd dat beide hulpmiddelen verschillende uitkomsten laten zien. Maar een recente steekproef van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) laat zien dat de verschillen tussen de uitkomsten opvallend groot kunnen zijn.

Kader Steeproef NCG

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft daarom op verzoek van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht hoe dit komt. Daarnaast heeft het adviescollege bekeken hoe beide hulpmiddelen beter op elkaar kunnen worden afgestemd en hoe met blijvende verschillen om te gaan.

Hier leest u het advies van de  AVCG aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het ACVG heeft het in het kader van kwaliteitsborging en transparantie ook de NCG, TCMG, de Mijnraad, NEN, TNO, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging om een reactie gevraagd. Een samenvatting van de consultatie is hier te lezen.

De reactie van het Groninger Gasberaad leest u hier: 2020 03 25 Reactie Groninger Gasberaad op conceptadvies ACVG-HRA en NPR.

 

Delen