Advies Mijnraad moet breder zijn dan enkel een technisch rapport

Gronings Perspectief einsrapport
Het Groninger Gasberaad heeft minister Wiebes dinsdagmiddag middels een brief verzocht om het rapport Gronings Perspectief van de Rijksuniversiteit Groningen als vijfde advies bij de Mijnraad in te brengen. Op die manier brengt de Mijnraad op 1 juli aanstaande niet alleen een advies uit over de ondergrond, seismiciteit en de versterkingsrekenmethodes, maar krijgt ook de sociaal-maatschappelijke situatie in Groningen een plek in het uiteindelijke advies.

Een advies dat de minister in zijn geheel wil overnemen, zo heeft hij nu al aangegeven. Het Groninger Gasberaad hecht er om die reden groot belang aan dat dit advies dan zo integraal mogelijk is, en is ervan overtuigd dat Gronings Perspectief, een onderzoek naar de gevolgen voor gezondheid, veiligheid en toekomstperspectief van de gaswinningsproblematiek, hier een belangrijke bijdrage aan levert.

Wij denken namelijk dat voor een integrale afweging in de versterkingsoperatie een bredere scope vereist is dan de onderzoeken van SodM, NEN, KNMI en TNO alleen. Voor een complete afweging zijn ook sociaal- maatschappelijke aspecten van belang en een brede definitie van Veiligheid. Wat gebeurt er boven de grond, met de mensen? Aangezien de minister zichzelf niet de ruimte heeft gegeven om deze aspecten bij de besluitvorming te betrekken (immers, hij volgt het advies van de Mijnraad op) lijkt het ons van groot belang dat ook deze aspecten meegenomen gaan worden in het integrale advies van de Mijnraad.

Wij hopen van harte dat de minister bereid is om onze suggestie te honoreren. We houden u daarvan uiteraard op de hoogte.

Delen