Artikel Tijdelijke wet Groningen van prof. Herman Bröring voor het Nederlands Juristenblad

Professor H.E. Bröring, hoogleraar Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft het artikel “Het wetsvoorstel Versterkingswet Groningen” geschreven. Dit artikel zal verschijnen in het februarinummer van het Nederlands Juristenblad (NJB).

Het Groninger Gasberaad heeft eerder kennis mogen nemen van de inhoud van dit artikel, en heeft toestemming van zowel Professor Bröring als van het NJB om dit artikel te verspreiden voordat het is gepubliceerd.

Het artikel geeft een uitgebreid overzicht van de Tijdelijke wet Groningen (TwG) vanuit de huidige situatie waarbij het wetsvoorstel Versterken, onderdeel van de TwG, door de Tweede Kamer wordt besproken, van de historie van de wet, de ontwikkelingen (van privaat naar publiek) en van diverse andere aspecten die gerelateerd zijn aan deze wet.

Zo wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de relatie tussen schade en versterken. De boodschap in het artikel is dat schade en versterken in de praktijk in elkaar overlopen, en dat er daarom praktisch geen redenen zijn om beide zaken zo sterk te scheiden als in de TwG wordt voorgesteld. Omdat schade en versterken dezelfde basis hebben in het aansprakelijkheidsrecht, ligt ook wat dat betreft een integrale benadering van schade en versterking voor de hand.

De voorstellen die het Groninger Gasberaad heeft gedaan in “Te veel, te weinig, te laat” liggen in het verlengde van dit artikel. Vandaar dat wij dit artikel graag onder de aandacht brengen. U vindt het artikel hier. 

Delen