Belangengroepen gaswinning in Groningen (en Drenthe)

Maakt u zich hard voor gedupeerden in het aardbevingsgebied en doet u dat in groepsverband? Meld ons dat met uw contactgegevens. Zo kunnen we elkaar vinden en ervaringen delen. Samen staan we immers sterk.

 

 • vanOnderen

vanOnderen is een beweging die een aantal jaar geleden ontstond vanuit een aantal Groningse dorpen om handen en voeten te geven aan aanpak van de gaswinningsproblemen met en vanuit bewoners en gemeenschappen en hun toekomst. In de overtuiging dat dit de enige manier is om vooruit te komen, ondersteunen Groninger Dorpen en het Groninger Gasberaad deze beweging. Wat hier gebeurt en ontstaat is waardevol ook voor gemeenschappen in uitdagende omstandigheden waar normale gang van zaken, relaties en structuren onder druk staan of niet meer voldoen.

Website

 

 • Waakzaam Woldendorp

Voor gedupeerden in Woldendorp, Borgsweer, Termunten, Termunterzijl, Wagenborgen, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar.

Website

 

 • OMEM

Kennisplatform Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw

Contact

 

 • Houd Groningen Overeind

De website die probeert allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden bij elkaar te sprokkelen met betrekking tot de gaswinningsproblematiek in Groningen (en omgeving!) in de ruimste zin van het woord.

Website

Facebook

Twitter

 

 • Groninger Bodem Beweging

De Groninger Bodem Beweging komt al sinds 2006 op voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld.

Website

Facebook

Twitter

 

 • Recht voor Groningen

Recht voor Groningen wil juridisch de rechten en belangen van de burgers m.b.t. de aardbevingen en andere gevolgen van de gaswinning in Groningen behartigen (Initiatief van de Groninger Bodembeweging).

Website

Facebook

Twitter

 

 • Schokkend Groningen

Actiegroep tegen de veroorzakers van aardbevingen.

Website

Facebook

Twitter

 

 • Schokkend Drenthe

Actiegroep tegen de veroorzakers van aardbevingen, onveiligheid, waardevermindering & bodemdaling door gaswinning. #Drenthe

Facebook

 

 • Nederland Laat Groningen niet Zakken

Deze groep op Facebook is van ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal. Hier kun je alles kwijt wat met de mijnbouwproblematiek in het algemeen en Groningen in het bijzonder te maken heeft. Dus deel wat je wilt delen aan interessante artikelen, doe oproepen, vraag hulp, zoek contact, bijna alles mag.

Facebook

 

 • Van Graan naar Banaan

Van Graan naar Banaan: voor als je mee wilt schrijven aan de geschiedenis van Groningen.

Website

Twitter

 

 • Groningers in opstand

Groningers in Opstand is een actiegroep met dik 23000 leden en richt zich vooral op de mijnbouwschades, acties en wat al niet meer.

Facebook

 

 • Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild

Website

Email

 

 • Stop Gaswinning De Marne

Deze belangengroep verbindt bewoners van De Marne met elkaar, met het doel samen de ellende van de gaswinning te keren. Op 19 september 2017 hebben bewoners, samen met burgemeester van de Marne, Koos Wiersma, een COMMITMENT ondertekend. Samen met de burgemeester brengen ze nu dat commitment in de praktijk.
06-520 38 277

 

Delen