Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald – reactie Groninger Gasberaad op wetsvoorstel versterken

Geachte heren Wiebes en Knops,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de voorgenomen wijziging van de tijdelijke wet Groningen (Wet versterking Groningen). Wij zijn verheugd dat het Rijk hiermee de verantwoordelijkheid voor deze ingrijpende operatie op zich neemt.

De problemen in Groningen zijn al jaren van ongekende omvang. Te lang heeft de (Rijks)overheid volgehouden dat het ging om een zuivere civielrechtelijke aansprakelijkheidskwestie tussen de exploitant (NAM) en de individuele gedupeerden. Mede daardoor is het probleem verder ontspoord naar een ramp in slow motion die niet alleen gebouwen verder heeft beschadigd maar ook vele duizenden inwoners van Groningen. De sociaal maatschappelijke impact van de problematiek is de afgelopen jaren buitenproportioneel groot geworden. Terecht dus dat de Staat, als vergunningverlener en grootste profiteur van de gaswinning, heeft besloten zelf in te grijpen.

Helaas zijn wij diep teleurgesteld in de mate waarin en de wijze waarop u dat de afgelopen twee jaar heeft gedaan. Natuurlijk is het besluit tot het dichtdraaien van de Groningse gaskraan geen gemakkelijk besluit geweest en mag niet onderschat worden welke mijlpaal daarmee door dit kabinet is gezet. Het maakt de weg vrij voor een nieuwe toekomst in Groningen.

Het dweilen kan nu beginnen, zonder dat de kraan open blijft staan. Maar het opruimen moet nog wel gebeuren! U bent pas klaar wanneer u Groningen over de volle breedte heeft hersteld. Wanneer u Groningen stabiel en toekomstbestendig de nieuwe fase, zonder aardbevingen, in kan leiden.

Natuurlijk doet u dat samen met de regio, maar u kunt het niet alleen door de regio laten doen. Het is primair úw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de inwoners in Groningen ook werkelijk weer vertrouwen kunnen krijgen in de overheid en in hun eigen toekomst. U bent aan zet!

Vanuit de regio kunnen en willen we alles doen wat in ons vermogen ligt om u daarbij te helpen, maar het is en blijft in de basis een probleem dat u mede heeft veroorzaakt, waar u -voor en met heel Nederland- van geprofiteerd heeft, en die u nu moet oplossen.

Graag waren wij in de gelegenheid geweest in co-creatie deze ‘wet versterken’ tot stand te brengen. Zoals dat bij de schadeafhandeling succesvol is gebeurd. Om voor ons onduidelijke redenen heeft u er helaas van afgezien deze samenwerking voort te zetten.
Ons rest dus geen andere mogelijkheid dan te reageren op uw voorstellen en al onze opmerkingen op te nemen in een formele reactie (zie GGB-Consultatie Versterkingswet)

In de (ver)korte tijd (twee weken in plaats van minimaal vier weken) was dit geen eenvoudige opgave. We hadden graag de standaard minimumtermijn van vier weken benut om één en ander beter te kunnen onderbouwen en af te stemmen. We hebben dan ook een aantal onderwerpen onvoldoende kunnen belichten en konden niet helemaal volledig zijn. Desalniettemin is het een lijvig stuk geworden wat het verdiend om tenminste aandachtig gelezen te worden.

Wij wensen u bij de verdere voorbereidingen veel wijsheid toe. Wij blijven op uw inzet en daadkracht rekenen!

Delen