Bodem in zicht

Bodem in zicht

Enquête Schadeafhandeling Groningen

Rapportage onderzoek naar afhandeling van schade door mijnbouw

De door IMG gepubliceerde waarderingscijfers voor schadeafhandeling geven een onvolledig beeld van de werkelijkheid. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Groninger Gasberaad.

GRONINGEN – Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) publiceert regelmatig waarderingscijfers voor de afhandeling van schade door mijnbouw (aardbevingsschade). Over het algemeen zijn dit ruime voldoendes. Echter, uit nieuw onderzoek van het Groninger Gasberaad blijkt dat met name bij meervoudige schades het rapportcijfer voor tevredenheid over de afhandeling flink daalt. Ook komen in het onderzoek erkende schademeldingen naar voren die al vóór 2012 zijn ingediend en 10 jaar na dato niet volledig zijn afgehandeld.

In opdracht van het Groninger Gasberaad heeft Enigma Research een onderzoek uitgevoerd naar de schadeafhandeling door mijnbouw onder inwoners van Groningen en de kop van Drenthe. Het onderzoek geeft een inkijk in hoe de schadeafhandeling bij verschillende groepen wordt beleefd. Bij personen die drie of meer schademeldingen hebben gedaan, heerst vaker het gevoel dat de afgehandelde schade niet voor 100% is verholpen. Dit uit zich ook in een lager rapportcijfer. Bij schademeldingen die deel uitmaken van meer dan 4 andere meldingen, vindt 51% van de gedupeerden dat de schade niet volledig verholpen is. Bij deze groep is amper vertrouwen in een toekomst zonder schade; zij hebben het gevoel nog jaren in de ellende te zitten. Het Groninger Gasberaad doet dan ook een dringende oproep om de gedupeerden waarbij de schade (nog) niet is erkend en/of afhandeling verre van vlot verloopt niet uit het oog te verliezen. Schademeldingen staan daarbij vaak niet op zichzelf en zouden daarom ook niet als zodanig moeten worden afgehandeld.

“Men gooit het op thermische krimp. Zelfde schade is bij buren wel vergoed. Zienswijze ingediend.”

Positief is dat de schadeafhandeling de afgelopen jaren significant is versneld. Bij meer dan de helft van de erkende meldingen uit de afgelopen twee jaar heeft de afhandeling in hetzelfde jaar plaatsgevonden. Vóór 2021 verliep de afhandeling minder snel. Zo moest bijna zes op de tien gedupeerden langer dan een jaar wachten. Bij 21% van deze gevallen is de schade tot op heden nog steeds niet volledig hersteld.

“Na bijna 11 jaar niets verder gekomen. Alle scheuren zitten er nog in. Nooit iets gerepareerd.”1

Voor schademeldingen die zijn erkend, maar nog niet afgehandeld, loopt er voor één derde nog een geschil, bezwaar of rechtszaak. Bij zes op de tien schademeldingen kan men geen verwachting geven wanneer de schade volledig is afgehandeld. Dit neemt toe bij schades die vóór 2021 zijn gemeld. Verreweg de meeste ondervraagden (82%) verwachten dat er de komende jaren wederom schade ontstaat. Ruim de helft heeft geen vertrouwen in toekomstige schadeafhandelingen. De resultaten maken duidelijk dat achter iedere schademelding een persoon of gezin zit met een eigen verhaal en een eigen geschiedenis.

“De doorlooptijd, het gevecht, de willekeur, etc. Kastje naar de muur”1

Het IMG in een eerste reactie:
“Het onderzoek van het Gasberaad biedt waardevolle inzichten. Het toont het belang van extra aandacht voor mensen die door de jaren heen met tal van instanties en meerdere schademeldingen te maken hadden. Het laat ook zien dat de huidige vaste vergoeding zoals het IMG die nu biedt, wordt gewaardeerd vanwege snelheid en duidelijkheid van afhandeling. Echter, die oplossing leent zich momenteel nog niet voor de groep met grotere schades. We zien de uitkomsten van het onderzoek dan ook als extra aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg en daarin extra stappen te zetten. Zo willen we doorgaan met het zoeken naar mogelijkheden om ook bij grotere schades forfaitaire vergoedingen toe te kennen en daarmee voor een snelle en eenvoudige afhandeling te zorgen.”

 

 

Bodem in zicht

Mens in beeld

Aardbevingen gaan door, de kans op schade blijft. Schademeldingen staan niet op zichzelf en moeten ook niet zo worden afgehandeld. 663 mensen hebben in totaal 1276 schademeldingen gedaan. Bijna de helft van de meldingen is niet of deels erkend. Volgens de melders is deze schade wél het gevolg van mijnbouw. De helft diende een zienswijze in. Eén op de vijf doorloopt zelfs de volledige juridische procedure. Bij mensen die drie keer of vaker schade meldden, heerst vaker het gevoel dat de schade niet 100% is verholpen. Zij hebben amper vertrouwen in een toekomst zonder nieuwe schade en het gevoel nog jaren in de ellende te zullen zitten. Ondanks een inmiddels snellere afhandeling, blijft een deel onvoltooid. Deze mensen staan in de wacht

Bijlage; GGB-Rapport-Bodem in zicht


1e Uit onderzoeksrapport ‘Bodem in zicht’, Groninger Gasberaad, 2023

Heeft u vragen of opmerkingen, u kunt ons bereiken op [email protected].

Delen