Brief aan de koning

Ondersteunt u ook de oproep van Marcel Hensema? Op zijn FB pagina staat: “Help je mee om Shell het predicaat ‘koninklijk’ te ontnemen? Print dit uit. Stop het in een envelop, postzegel erop, deel dit bericht en klaar! Laat onze koning kleur bekennen aan welke kant hij echt staat”. Hier de link naar de brief.

Zijne Majesteit de Koning
p/a Kabinet van de Koning
Postbus 20016
2500 EA Den Haag

Geachte Majesteit,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. In 2015 heeft u Shell andermaal voor 25 jaar het predicaat ‘Koninklijk’ verleend. Dit predicaat symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van u, als staatshoofd, tegenover de ontvanger van het predicaat. Alleen u, als Koning, kunt het predicaat toekennen.

Als een onderneming dit predicaat wil voeren (zo staat op koninklijkhuis.nl) dient o.a. de bedrijfsvoering onberispelijk te zijn. De onderneming moet , net als haar bestuursleden en commissarissen , te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.

De regels voor de toekenning van het predicaat werden in 2004 bij koninklijke beschikking gewijzigd. Vanaf dat moment werd gesteld dat een ‘koninklijke’ onderneming met een beschadigde reputatie haar predicaat kan worden ontnomen.

Indien een onderneming zich niet houdt aan deze ‘bijzondere voorwaarden welke aan een gerechtigde tot het voeren van het predikaat `Koninklijk’ worden gesteld in de koninklijke beschikking van 8 december 2004.’ (Artikel 5A artikel 1a en 1b)’, kunt het predicaat intrekken.

Shell heeft al deze bijzondere voorwaarden geschonden. Ze zijn meermaals veroordeeld tot boetes en schikkingen voor bedragen die de bijzondere voorwaarden ver overstijgen.
Volgens deze beschikking, door uw moeder geschreven, zou u het predicaat koninklijk dus in moeten trekken.

Of ziet u ondanks deze overtredingen Shell, en de opstelling van Shell in het Groningse gasverhaal, nog steeds als een fatsoenlijk, ethisch, deugdzaam en eerlijk handelend bedrijf die het predicaat koninklijk waardig is? Ik vraag u om de ‘Koninklijke Shell’ het predicaat koninklijk te ontnemen.

Hoogachtend,

Delen