De Maatschappelijke Stuurgroep

Het Groninger Gasberaad is onderdeel van de Maatschappelijke Stuurgroep. De Nationaal Coördinator Groningen vraagt advies aan deze stuurgroep over te nemen beleidsbesluiten.

In de Maatschappelijke Stuurgroep zit naast het Gasberaad ook de Groninger Bodem Beweging. Voorzitter is Jan Kamminga. De Maatschappelijke Stuurgroep vergadert in principe elke 6 weken. Dit is een besloten bijeenkomst. Het Gasberaad pleit al heel lang voor meer openheid rondom deze bijeenkomsten, maar niet alle deelnemende partijen zijn het hierover eens. We willen daarom in elk geval de agenda’s publiceren, zodat duidelijk is over welke onderwerpen we spreken.

U vindt de agenda’s in het menu aan de linkerkant.

Delen