De waardevermeerderingsregeling

U weet het vast nog wel. In het debat van afgelopen 26 januari werd de motie ingediend voor het het behoud van de waardevermeerderingsregeling. Wat is nu de stand van zaken? 

Het ministerie van EZ heeft een aantal scenario’s voorbereid die op 11 maart (vandaag) aan het kabinet worden gepresenteerd ter voorbereiding op het Voorjaarsdebat. De regio (maatschappelijk noch bestuurlijk) kent deze scenario’s nog niet en heeft er dus ook niet over kunnen adviseren. Wij vinden dat een gemiste kans.

Wat de regio wil is helder: voortzetting van de regeling met schadegrens van 1.000 euro maar zonder geografische grens. Onduidelijk is de positie van de NCG. Waar gaat hij voor? In zijn Meerjarenplan (MJP) heeft hij voorgesteld de regeling af te schaffen. De Tweede Kamer heeft dit bij unanieme motie afgewezen. Maar wat is nu de positie van de NCG?  Voor ons gissen.

Ondertussen krijgen aanvragers van de waardevermeerdering onduidelijke mailtjes van SNN.

Een paar voorbeelden ter illustratie:

Op 15 januari verstuurt het SNN de volgende mail naar een aanvrager:

U heeft tussen 22 december en 25 december 2015 een aanvraag bij ons ingediend. Wij hebben uw subsidieaanvraag voor de Interim Regeling Waardevermeerdering succesvol ontvangen en nemen deze zo snel mogelijk in behandeling.
 
Opschorting
In verband met de grote hoeveelheid aanvragen voor deze subsidieregeling schorten wij, op grond van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht, de beslistermijn van uw aanvraag met maximaal vier weken op.

 

Op 2 maart krijgt een aanvrager gemeld door SNN:

U heeft tussen 1 januari en 8 januari 2016 een aanvraag bij ons ingediend. Wij hebben uw subsidieaanvraag voor de Interim Regeling Waardevermeerdering succesvol ontvangen en nemen deze zo snel mogelijk in behandeling.
 
Opschorting
In verband met de grote hoeveelheid aanvragen voor deze subsidieregeling schorten wij, op grond van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht, de beslistermijn van uw aanvraag met maximaal twaalf weken op.

 

Op 9 maart krijgt een andere aanvrager het volgende bericht van SNN:

U heeft tussen 18 december 2015 en 1 februari 2016 een aanvraag bij ons ingediend voor de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering.
 
Op 18 december 2015 is de regeling verruimd. Dit heeft gevolgen voor de afhandeling van uw aanvraag. Totdat er vanuit het Ministerie van Economische Zaken meer duidelijkheid is over het budget en de regeling zijn wij genoodzaakt om de behandeltermijn van uw aanvraag te verlengen.
 
Wij begrijpen dat het heel vervelend voor u is en doen ons uiterste best om u tijdig en juist te informeren. Helaas moeten ook wij afwachten wat het Ministerie van Economische Zaken nu beslist en op welke termijn er meer bekend is over de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering. Wij verwachten hier uiterlijk rond de voorjaarsnota* meer duidelijkheid over te krijgen.

 

Een weer andere aanvrager meldt ons:

Er is gelegenheid geweest om tot 01-02-2016 een aanvraag in te dienen.

Wij hebben op 19-01-2016 een wijziging( verhoging) aangevraagd. Deze wordt

(en volgens latere telefoongesprekken komt dit nogmaals naar voren) niet in behandeling

genomen totdat er meer duidelijkheid is, over of het budget wel toereikend is voor alle aanvragen.

Op 3 februari werd mij zelfs telefonisch gemeld dat geen enkele aanvraag vanaf 18-12-2015 in behandeling genomen, uit voorzorg ivm van het budget.

 

De website van SNN vermeldt dat er voor de regeling totaal 124,6 mln beschikbaar is. Daarvan is t/m 1 februari 85 mln. euro verleend. Op dat moment staan nog 13.607 aanvragen open waarvoor dus nog 39.6 mln. beschikbaar is. Als we ervan uitgaan dat elke aanvraag het maximale bedrag van 4.000 aanvraagt dan zouden nog 9.900 aanvragers in aanmerking komen en zijn er maximaal 3.707 aanvragen “te veel” op 2 februari 2016.

Wij hebben naar aanleiding van deze mails een paar concrete vragen aan de NCG:

  1. Zijn en worden de aanvragen gedaan vanaf 18 december 2015 door SNN nog in behandeling genomen?

En zo ja, waar is het SNN nu met de afhandelingen? Tot welke datum van aanvraag heeft SNN de aanvragen inmiddels kunnen afhandelen?

  1. Vanaf welke datum van aanvraag wordt de aanvraag ‘opgeschort’ tot de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer omdat het huidige budget is uitgeput?
  2. Hoeveel opgeschorte aanvragen zijn er nu? Met andere woorden; hoeveel aanvragen staan er op de “reservelijst” in afwachting van de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer?

Wij hopen dat de NCG deze vragen snel kan beantwoorden waarbij het natuurlijk niet persé om exacte aantallen gaat. Natuurlijk kan er bij de aanvragen nog een aanvraag tussen zitten waarbij aan de randvoorwaarden niet is voldaan. We nemen aan dat SNN inmiddels een redelijk beeld heeft van hoe vaak dit voorkomt en op basis daarvan een inschatting kan maken. Het moet mogelijk zijn om op dit moment minimaal een globale stand van zaken te geven.

Delen