Deel 2: Groningse gaswinningsverhalen: De prijs voor zestig jaar Nederlandse welvaart

Klik op de foto om het boek te downloaden.

De eerste veertien bevingsverhalen hebben wij gebundeld in november 2017. Nu is het (helaas) tijd voor een vervolg, want de problemen in Groningen stoppen niet.

De gevolgen van de aardgaswinning in Groningen zijn groot. Meer dan 80.000 schades zijn er tot nu toe gemeld. Duizenden tot tienduizenden woningen moeten de komende jaren ingrijpend worden versterkt. Dit alles heeft een grote impact op het leven van de mensen die hiermee te maken krijgen.

Hoe groot die impact is en hoe mensen hiermee om gaan verschilt. Elke situatie is anders. Wij gaan, als Gasberaad, daarom regelmatig in gesprek met gedupeerden en tekenen hun verhaal op. Zo delen zij met ons én met u hun situatie. Ze vertellen wat ze mee maken, hoe ze de gevolgen van de aardbevingen ervaren en vooral wat de impact daarvan is op hun dagelijks leven. Vaak delen ze ook tips voor anderen die zich in eenzelfde, soms uitzichtloze, situatie bevinden. Intussen weten we dat ook de herkenning van elkaars situatie troost kan geven. “Ik ben niet de enige.. “

De verhalen van deze mensen staan niet op zichzelf. Het zijn de verhalen van heel veel gedupeerden. Maar een klein deel daarvan is overigens bereid zijn persoonlijke verhaal te delen met anderen. Groningers hangen niet graag ‘vuile was’ buiten. Wij vrezen dat er veel meer leed achter de voordeur zit waar niemand zicht op heeft. Maar ook zitten veel Groningers nog in procedures en zijn ze bang dat wanneer ze openlijk hun verhaal vertellen dat negatief gaat uitpakken op hun claims. Om de drempel zo laag mogelijk te houden gebruiken we bij het publiceren altijd gefingeerde namen. De verhalen publiceren we op onze website en verspreiden we via onze tweewekelijkse nieuwsbrief en social media. Bij ons zijn uiteraard de echte namen en adressen bekend.

De bedoeling is dat we uiteindelijk een verzameling aanleggen met historische waarde. Niet alleen maken de verhalen voelbaar wat hier wérkelijk aan de hand is, ook geven ze een scherp beeld van zowel de kwetsbaarheid als de nuchterheid en de weerbaarheid van de hedendaagse Groningers. Want dat zijn ze.

Jan Wigboldus,

Voorzitter Groninger Gasberaad

 

De PDF van het gehele boek kunt u hier ook downloaden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Delen