‘Democratie hapert in Groningen’

Op de vooravond van het nieuwe regeerakkoord organiseerde het Groninger Gasberaad op 9 oktober een avond over de juridische aspecten rondom gaswinning en schade. Gastspreker: Prof. mr. dr. Herman Bröring, hoogleraar integrale rechtsbeoefening aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zijn boodschap was helder: “Het is hier een teringzooi. En dat allemaal omdat er niet genoeg geld is. Nou, dan zorgen ze maar dat dat er komt.” Een uitspraak die z’n weerklank vond in de bomvolle zaal van de ASWA in Appingedam. Jan Wigboldus, voorzitter van het Groninger Gasberaad, deed vol strijdlust nog een duit in het zakje: “Nederland is een democratie, maar die hapert in Groningen. Het is vechten tegen de bierkaai, maar we geven nog niet op.”

“Er is het afgelopen halfjaar helaas niet veel gebeurd”, verzuchtte Bröring aan het begin van de avond, doelend op het ontbreken van een nieuw schadeprotocol. Hij had echter wel ideeën over hoe zo’n nieuw protocol eruit moet zien. Volgens de hoogleraar is het wenselijk dat er een protocol komt waarbij de NAM geen rol meer speelt, en de staat zich ruimhartig opstelt naar de Groningse burgers om schade te vergoeden. “Veel zal afwachten van het nieuwe regeerakkoord”, stelde hij. “Dat wordt echt heel erg spannend.”

Bewijsvoering

Bröring had in zijn presentatie niet alleen aandacht voor het nieuwe schadeprotocol, maar ook voor bewijsvoering. Hoe zit het met de omgekeerde bewijslast en de uitspraken van arbiters? Naar aanleiding van vragen uit het publiek ging hij in op deze kwesties. Duidelijk is volgens Bröring dat er geen eenduidigheid is in het hele gasdossier: ook arbiters oordelen verschillend, zo illustreert hij aan de hand van voorbeelden op de powerpoint.

Collectief in actie?

De actiebereidheid onder het aanwezige publiek in de ASWA bleek opvallend groot. Meerdere malen riep iemand uit het publiek op tot verzet, collectieve acties en protest. Bijvoorbeeld het organiseren van een tribunaal, waarin onafhankelijke wetenschappers plaatsnemen die een kritisch oordeel vellen over de situatie in Groningen. Dit zou zelfs internationaal tot beroering kunnen leiden. Bröring noemde dit een ‘interessante suggestie’.

De professor inventariseerde met enthousiasme de ideeën, maar zei er meteen bij dat partijen collectief aansprakelijk stellen, uitermate ingewikkeld is: uiteindelijk moet ieders schadeclaim immers individueel worden behandeld. Zelf is hij op dit moment bezig met het organiseren van een congres in Den Haag, liet hij het publiek in de ASWA weten. Het liefst in Nieuwspoort, pal naast de Tweede Kamer. Als het kabinet niet in Groningen wil luisteren, komen wij wel naar ze toe, was zijn devies.

Antwoord op uw vragen

Vragen over de onderwerpen vouchers, versterking en varia die door bezoekers waren ingestuurd, werden door tijdgebrek niet meer tijdens de avond zelf behandeld. Het antwoord op deze vragen, inclusief het antwoord op alle vragen die na de pauze aan professor Bröring werden gesteld, leest u binnenkort op onze website. De powerpoint vindt u hier.

Wilt u de avond nog even rustig naluisteren? Dan kan via de geluidsopnames voor de pauze en na de pauze.

Delen