Doe mee: Trek aan de Bel voor Groningen!

Graag vragen we aandacht voor onderstaande brief. De brief is niet ondertekend, het Gasberaad is ontvanger van deze brief maar nu ook afzender. In de brief worden alle betrokken Groningers opgeroepen mee te doen aan een evenement op vrijdagavond 9 september aanstaande. “Trek aan de bel”, is de oproep.

Er wordt in de brief gesproken over een optocht waar Groningse dorpen zichtbaar en herkenbaar aan mee kunnen doen (leuk!)  maar wij denken dat dat ook kan gelden voor (maatschappelijke) organisaties en bedrijven. Kom je betrokkenheid en solidariteit tonen, ga samen met je collega’s mee doen! Laat zien dat het ook jullie raakt.

Jullie zijn nu ontvanger van deze brief maar we verzoeken iedereen om vooral afzender te worden. Downloaden en door sturen naar je eigen buren, familie, collega’s, of klasgenoten. En dan tijdens de vakantie plannen maken over hoe jouw dorp, organisatie of bedrijf het best uit de verf zou komen…

 

Beste betrokken Groninger,

In de derde week van september wordt in Den Haag door de Tweede Kamer besloten over het voorgenomen gaswinningsbesluit van minister Kamp. In de aanloop daar naartoe moeten we als Groningers laten zien dat dit onderwerp Groningen nog steeds ráákt!

Minister Kamp en de NAM hebben de neiging om de problemen in Groningen te bagataliseren. Volgens de NAM en minister Kamp loopt de schadeafhandeling nu goed, wordt de versterking in gang gezet en is de gaswinning voldoende teruggedraaid: “Groningers moeten niet meer zeuren”.

Nou, zeuren willen we als Groningers ook beslist niet. Maar aandacht vragen voor ons recht is iets heel anders! Wij weten dat nog steeds veel grote schade gevallen niet bevredigend zijn opgelost, dat ons cultureel erfgoed nog steeds niet veilig is, dat de compensatie via diverse regelingen steeds verder wordt afgeknepen en dat zowel versterken als schadeherstel steeds soberder en kleinschaliger wordt ingestoken. Bovendien is de energietransitie nog lang niet stevig genoeg om verdere afschaling van gaswinning mogelijk te maken. En echt geluisterd naar de regio wordt er ook niet. Van gelijkwaardige samenwerking tussen Rijk, regionale overheden, maatschappelijke organisaties, NAM en inwoners is nog steeds geen sprake. Verre van.

Nee, wij zeuren niet. En nee, wij zijn niet niet moe gestreden. Wij houden van Groningen en zullen blijven strijden voor een duurzame toekomst voor onze inwoners, ons landschap, onze economie, onze huizen, onze kerken en ons cultureel erfgoed.

De rest van Nederland gelooft niet wat hier is gebeurd omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat we dat láten gebeuren. Wij willen laten zien dat de regio in staat is om, in gezamenlijkheid, een streep te trekken.

Hoe gaan we dat doen?

Vanaf 6 september worden verschillende dorpsevenementen georganiseerd die leiden naar een manifestatie op vrijdag 9 september vanaf 19.00 op de Grote Markt in Groningen.

We gaan een grote optocht organiseren waarin de dorpen uit het gebied herkenbaar en zichtbaar mee lopen. Denk aan de landen intocht bij de Olympische Spelen. We hopen dat elk dorp mee loopt, door vlaggen of petjes en “eigen muziek”. De lokale fanfare, harmonie of brassband van het dorp, het koor, de gymvereniging of de toneelclub. Elk dorp heeft een eigen manier en mogelijkheid zich te presenteren. De vorm staat vrij.

De optocht eindigt op de Grote Markt waar een kort podiumprogramma zal zijn. Toespraken van politici, bekende Nederlanders, maar ook persoonlijke verhalen van bewoners. De avond wordt opgeluisterd door lokale gas-, en bevingshits uit de regio. De manifestatie eindigt om 21.00 door massaal ‘aan de bel te trekken‘. Elke deelnemer wordt gevraagd een bel(letje) mee te nemen en ze worden ook verstrekt door de organisatie. We proberen alle bellen en klokken gelijk te laten luiden. Zowel op de Grote Markt als de kerkklokken in de provincie.

Om dit signaal succesvol en effectief te kunnen laten zijn hebben we echt iedereen nodig die maar iets kan en wil bijdragen. Het wordt pas echt krachtig als we er allemáál zijn. Burgemeesters, raadsleden van alle politieke kleuren, schooljuffen, boeren, wetenschappers, ondernemers, duurzame doeners, vrijwilligers, scholieren en studenten, ambtenaren, vaders, moeders, opa’s en oma’s. En jij dus ook!

Doe mee en meld je aan via de email, ook om op de hoogte te blijven:  [email protected]

Vermeld daarin in ieder geval je naam en het dorp waarin je woont!

Delen