DRINGEND BEROEP AAN KAMER: STEL STEMMING MIJNBOUWWET UIT

Groninger Gasberaad en GBB: “Volgende week dinsdag 3 juli stemmen voor de wet wijziging Mijnbouwwet is onzorgvuldige besluitvorming!”

 Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de wijziging Mijnbouwwet. Deze wijzigingen brengen veel onzekerheden met zich mee over de (rechts)positie van Groningers. De Raad van State heeft fundamentele opmerkingen gemaakt over de wet maar deze worden niet gehonoreerd. Onduidelijk is hoe de samenwerkingsovereenkomst van de minister tussen en Shell/Exxon van afgelopen maandag zich verhoudt tot het wetsvoorstel. Onduidelijk is hoe het wetsvoorstel zich verhoudt tot een wetsvoorstel Schadefonds. Dit wetsvoorstel zou afgelopen maandag worden gepubliceerd maar tot op dit moment kennen we het niet. Een voorstel voor de wettelijke verankering van de versterking moet zelfs nog gemaakt worden.

Kortom: relevante feiten voor het zorgvuldig behandelen van de wijziging Mijnbouwwet ontbreken op dit moment. Kamerlid Beckerman heeft vanmiddag verzocht de behandeling van de wijziging Mijnbouwwet te verdagen. De coalitie heeft het verzoek af geserveerd met het argument dat de gaswinning niet naar beneden kan als de wet niet door gaat. “Groningers zijn daarmee niet geholpen.”  Dat is niet waar! De gewijzigde Mijnbouwwet is niet noodzakelijk voor het op korte termijn bijsturen van het gaswinningsniveau. Daarvoor heeft de minister andere mogelijkheden en bevoegdheden tot zijn beschikking. Groningers zijn vooral niet geholpen met onherstelbare ongelukken in wetgeving!

Het debat vindt vanmiddag alsnog plaats. De stemming over de wet is aanstaande dinsdag, 3 juli. Voor de Tweede Kamer nog een laatste kans om tot inkeer te komen. Want of je het nu wel of niet eens bent met de strekking van de wet, tenminste moeten eerst alle feiten op tafel!

 In dit kader willen we ook wijzen op de deze week gestarte petitie: ‘stop de mijnbouwwet’ van petities.nl

Delen