Ereschuld en onrecht

Susan Top van Groninger Gasberaad vindt het ‘onverteerbaar’ dat minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat ‘de deur wettelijk sluit’ om oude schades opnieuw te beoordelen.
Wiebes vindt het ondoenlijk om alle oude schadegevallen opnieuw te beoordelen. Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel van de gedupeerden schades niet kan repareren, omdat de vergoeding van de NAM ontoereikend is.
Het onderzoek is gedaan op verzoek van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee. Hij noemt de uitkomst ‘heftig’.
‘Het beeld is nu dat in tweederde van de gevallen het uitgekeerde bedrag onvoldoende is om de schade te repareren. Sommige mensen hadden zelf geld en konden het alsnog regelen, maar dit geldt niet voor iedereen. Ik neem daarom geen genoegen met de uitspraak van Wiebes.
Wiebes zegt dat het ondoenlijk is om alle oude schadegevallen opnieuw te beoordelen, maar waar een wil is, is een weg’, vervolgt Van der Lee. ‘Wiebes maakt zich hier veel te snel vanaf. Hij heeft ook niet goed nagedacht over de ereschuld die er is en de noodzaak om de mensen tot het uiterste van het mogelijke te helpen bij het herstel van de schade.’

Van der Lee vindt dat het nieuwe Instituut Mijnbouwschade de mogelijkheid moet krijgen om deze oude schadegevallen te corrigeren.
Susan Top is het daar mee eens: ‘Dat is wel het minste’. Volgens haar waren al signalen bekend dat geboden bedragen van de NAM niet toereikend waren toen de regeling met de oude schades bekend werd. Toen was alleen nog niet duidelijk om hoeveel gevallen het ging en of het klopte wat de gedupeerden zeiden.

‘Nooit tevreden’

Destijds gaven Commissaris van de Koning René Paas en minister Wiebes aan dat zij erop zouden toezien dat de NAM ‘ruimhartig’ zou compenseren. Top zegt dat aan Paas en Wiebes is gevraagd of zij wilden regelen dat bewoners die twijfelden aan het aanbod van de NAM, bij een onafhankelijke partij konden laten checken of het aanbod van de NAM voldoende was om alle schade te repareren.

‘Het leek ons een redelijk gebaar van de overheid om te voorkomen dat later zou blijken dat het niet voldoende was’, zegt Top. ‘Maar dat wilden zij niet en ze gebruikten als argument dat je sommige mensen eenmaal nooit tevreden kan maken.’

Onrecht corrigeren

Top vindt het onbegrijpelijk dat de minister nu opnieuw met dat argument komt. ‘Het blijkt dat een meerderheid van de gevallen schades niet kan betalen met het schadebedrag. Dat is onrecht.’
Top is geschokt dat nu blijkt dat tweederde van de gedupeerden aangeeft dat de schadevergoeding van de NAM te weinig is. ‘De NAM wilde ervan af, de minister en CdK hielden toezicht en zaten er volgens hen boven op. Daarnaast was de afspraak om ruimhartig te compenseren.’

Delen