Gasberaad: ‘Doorbraak Groningse aardbevingsellende kan alleen met inzet van crisisteam’

Er is een crisisteam nodig om alle nieuwe plannen voor het herstel van schade en de versterking van huizen snel en adequaat uit te werken.

Dat zegt secretaris Susan Top van het Groninger Gasberaad. Ze reageert daarmee op de uitlatingen van de Groninger commissaris van de Koning René Paas. Die betitelde woensdagavond de uitkomst van de onderhandelingen met het Rijk als een ‘doorbraak’.

‘Het echte werk begint nu pas’

Volgens hem komt er nu eindelijk zicht op structurele oplossingen voor de aanpak van de problemen in het aardbevingsgebied. Afgesproken is de afhandeling van schade en de versterking van huizen ‘serieus’ te versnellen en de werkprocessen te versimpelen. Er komt een grotere rol voor aannemers. Groningers die echt van hun huis af willen, krijgen daar garanties voor. De afspraken moeten nog worden uitgewerkt.
,,Het echte werk begint nu pas. Dit is het meest spannende onderdeel. Slagen we er in om alles waar te maken, dat is de vraag. Heel veel is nog niet uitgewerkt’’, zegt Top. ,,We moeten voor de zomer resultaat boeken. Groningen moet doorpakken. Eigenlijk zou er een apart crisisteam moeten komen om alles uit te werken.’’

Een stuwmeer aan schadeclaims

Ze juicht het resultaat toe van de onderhandelingen met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. ,,Er is zicht op een doorbraak en dat is fijn. Maar om te zeggen dat die doorbraak er al is, is te vroeg. De ruimte die er nu is voor verbetering en verandering moet nog wel ingevuld worden. Er moet van alles worden uitgewerkt en een aantal losse elementen moet bij elkaar worden gebracht.’’
Om het stuwmeer aan schadeclaims weg te werken, wil Wiebes duizenden gedupeerden een eenmalig aanbod doen. Dat geldt echter alleen voor claims van voor 1 janauri dit jaar. Nieuwe schade van de beving bij Westerwijtwerd valt er dus buiten en dat roept kritiek op. Ook zijn er veel vragen van bewoners met meer dan één schade. Vallen die straks ook onder de pardonregeling?

‘Opkoopregeling is goed nieuws’
Top: ,,Een ideale oplossing is er niet meer. Maar we moeten heel goed kijken naar de uitwerking. Het moet zo dat er maximaal comfort voor de bewoners is. We zijn in elk geval niet voor uitzonderingssituaties. Het is heel jammer als een deel van de mensen buiten de boot valt.’’

De komst van een ruimere opkoopregeling is goed nieuws, vindt de secretaris van het Gasberaad. ,,We halen alle gedoe er uit die er nu nog is met de huidige regeling. Er komt een snelle manier om mensen te helpen. Weliswaar is niet bekend hoe die regeling er straks uit zal zien, het uitgangspunt is duidelijk: uitkopen moet veel soepeler kunnen.’’
Wat haar zorgen baart, is de insteek bij de gesprekken om het schade- en herstelproces in Groningen vlot te trekken. ,,Je moet ook naar de bewoner kijken en je afvragen wat zijn behoefte is. Bij drie gelijke huizen kan toch sprake zijn van drie geheel verschillende oplossingen. Hier is tot nu toe weinig oog voor. Het gaat te veel over stenen en aantallen. Er is onvoldoende oog voor de mensen.’’

Delen