Gasberaad unaniem kritisch over Witteveen & Bos en de daaraan gekoppelde beleidsbeslissingen

Vanochtend verscheen er een artikel van de hand van Herman Damveld waarin hij de rol van Gasberaadlid Merijn Wienk van Libau aan de orde stelt. Merijn Wienk had zitting in de commissie die het onderzoek van Witteveen+Bos begeleidde dat de 1600 schadeclaims afwees omdat daar “aardbevingen niet de (enige) oorzaak kunnen zijn van schade”.

Het Gasberaad betreurt het beeld van onenigheid binnen het beraad. Susan Top, secretaris. “Als Gasberaad zijn we altijd heel terughoudend geweest ten aanzien van de schadeafhandelingsproef in het buitengebied. Voor de heer Wienk was dat juist aanleiding om zijn inhoudelijke expertise in te brengen. Als Gasberaad zijn we een open samenwerking met kritische, autonome mensen. Niemand hoeft toestemming om ergens wel of niet in te zitten. Wel hebben we in dit geval gelijk de nadrukkelijke afspraak gemaakt, zowel met de heer Wienk als met de NCG dat het Gasberaad door deelname van dhr. Wienk zich op geen enkele manier committeert aan de uitkomsten van de pilot. Daar was en is geen misverstand over.” Zowel de heer Wienk als de heer Alders en de heer Kamminga (onafhankelijk voorzitter Maatschappelijk Stuurgroep) bevestigen deze afspraak.

Merijn Wienk: “Het is niet zo dat ik door mijn deelname aan de begeleidingscommissie akkoord ben gegaan met de methodiek of met de conclusies en maatregelen die daarna zijn getroffen. Met de burgemeesters heb ik gepleit voor een schone lei naar aanleiding van de rapporten. De vorm die daarvoor is gekozen is een andere dan die ons daarbij voor ogen stond. Maar dat was het besluit van NCG/NAM.”

Het Gasberaad is over de Witteveen+Bos methodiek altijd duidelijk geweest. Voor het Gasberaad is het onbespreekbaar dat die methodiek zelfs maar ten grondslag zou liggen aan het nieuwe protocol voor het hele gebied. En ook voor de buitengebieden vinden we de methodiek en conclusies ontoereikend.

Zie ook onze persberichten over deze onderwerpen.

 

Delen