Gedicht: Ik sluit de deur… en dicht

Simon Koorn schreef  tijdens de week van de Poëzie elke dag een “GAsgeDicht” voor “medebevers, bevingsbewusten en bevingsbewustelozen”. U vindt ze allemaal op ’t Blog en op FeestBoek. Wij delen graag onderstaand gedicht van hem met u. 

 Poëzieweek-2017 dag-3 - Ik sluit de deur... en dicht.

Delen