Gemeente Groningen – Dorpsgesprekken over aardbevingen

De gemeenteraad van Groningen wil opnieuw met de inwoners van het aardbevingsgebied van de voormalige gemeente Ten Boer in gesprek. Want de raad blijft zich druk maken over de dorpen die al zo lang getroffen zijn door aardbevingsellende vanwege de gaswinning.

De raad heeft in de betreffende dorpen de inwoners met een huis-aan-huisflyer uitgenodigd voor 3 dorpsgesprekken over de aardbevingen. De gesprekken zijn in Ten Boer (26 november, inmiddels vol), Ten Post (3 december, inmiddels vol) en Woltersum (10 december, nog plaats). De raadsleden willen dan met inwoners in gesprek over schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing. 

OBSTAKELS

“Onze mogelijkheden zijn beperkt”, legt de gemeenteraad in de uitnodiging uit. “Maar we willen er alles aan doen om als volksvertegenwoordigers op te komen voor uw belangen. Dat doen we niet alleen richting het gemeentebestuur, maar ook richting NCG en het Rijk. Daarom blijven we met u als inwoner in gesprek over schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing. Om te horen hoe het gaat, of er sinds eerdere gesprekken en acties verbetering is, waar nog obstakels zitten en waar we ons steentje nog kunnen bijdragen om zaken vlot te trekken.”

VINGER AAN DE POLS

Dit voorjaar is de Groningse raad vanwege corona telefonisch en via de mail met inwoners in gesprek geweest over de versterkingsoperatie. De raad benadrukte toen al zo snel mogelijk ook weer fysieke gesprekken te willen. “Het liefst willen we enkele keren per jaar dorpsgesprekken over de aardbevingen. Om zo goed de vinger aan de pols te houden.”

RIVM-RICHTLIJNEN

De dorpsgesprekken in Ten Boer, Ten Post en Woltersum zijn op kleine schaal, onder strikte handhaving van de coronamaatregelen en RIVM-richtlijnen. Op elke avond vinden 2 gesprekken plaats met een korte pauze voor wisseling van de wacht, ventilatie en schoonmaak. Bij elk gesprek zijn maximaal 6 raadsleden en 15 bewoners. Die moeten zich vanwege de coronamaatregelen van tevoren aanmelden bij de Griffie van de gemeenteraad: [email protected].

LUISTEREN

De gesprekken hebben een open karakter. Alles over bijvoorbeeld de schadeafhandeling, de versterking en dorpsvernieuwing kan ter sprake komen. De raad benadrukt dat zij niet bij individuele gevallen invloed heeft en ook niet de deskundigheid heeft om op elke concrete vraag een antwoord te geven. Daar zijn de gebiedsregisseurs voor. “Als volksvertegenwoordigers willen wij vooral goed luisteren en algemene signalen oppakken om bij de juiste instantie aan te kloppen.”

WANNEER ZIJN DE DORPSGESPREKKEN?

-Donderdag 26 november 2020 in Ten Boer – Geref. Kerk De Levensbron, Vijverweide 26 (beide sessies vol)
-Donderdag 3 december 2020 in Ten Post – Dorpshuis ’t Holt, B. Kuiperweg 11 (beide sessies vol)
-Donderdag 10 december 2020 in Woltersum – Dorpshuis de Bongerd, Dobbestraat 17 (nog plek)

DE TIJDSTIPPEN

-1e ronde: 19.00 – 20.30 uur
-2e ronde: 21.00 – 22.30 uur

Delen