‘Groningen gaat verder’ – de film

Omdat een fysiek congres helaas niet mogelijk was, organiseerden Kennisplatforms Bouwen en Versterken én Leefbaar en Kansrijk Groningen daarom dit jaar een online programma: ‘Groningen gaat verder’. Een titel met een dubbele lading. De versterkingsoperatie sluimert voort, de schademeldingen stromen nog steeds binnen en veel Noorderlingen zitten al jaren gevangen in onzekerheid. Maar de titel refereert ook aan de enorme veerkracht van de regio en wilskracht van haar bewoners en ondernemers: we gaan verder!

In de film komen diverse gasten aan het woord over de stand van zaken in het gaswinningsdossier, het bestuursakkoord dat onlangs is gesloten, de noodzaak van anders omgaan met bewoners en de kansen voor de regio.

​Onder leiding van Arno van der Heijden gingen Michel Dückers (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), Susan Top (Groninger Gasberaad) en Sander Wubbolts (Bouwend Nederland) met elkaar in gesprek over het bewaken van belangen van de bewoner (Susan Top), wat de impact is van aardbevingen op de gezondheid van bewoners (Michel Dückers) en hoe de bouw nu echt meerwaarde kan leveren voor bewoners (Sander Wubbolts).

​Daarnaast vertelde fotograaf Dirk-Jan Visser in een korte film hoe het boek Voorland Groningen, wandelingen door het Antropoceen, waar hij aan meewerkte, tot stand is gekomen. Het boek en de app Voorland is een uitnodiging om mee te wandelen door het eeuwenoude Groninger cultuurlandschap en samen de tekens te lezen van een tijd die komt.

​In het tweede deel gingen Rolf Koops en Tom Postmes in gesprek over het bestuursakkoord en de rol van kennis en innovatie in het dossier. Chris Kuijpers (directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) lichtte de rol van het ministerie toe.

Delen