Groningenzondag 27 juni 2021

Groningenzondag (link naar film youtube)
Op 16 augustus 2012 om 22:31 vond in het Groningse dorp Huizinge een aardbeving plaats met een magnitude van 3,6. Dit was 9 jaar geleden. Sindsdien is er in de provincie Groningen veel gebeurd. De beving in Huizinge zorgde ervoor dat de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning eindelijk serieus werd genomen. Tegelijk moeten we constateren dat de situatie in Groningen op veel plaatsen nog steeds schrijnend is.

Bij veel Groningers is er in de afgelopen jaren onderhuids iets fundamenteels beschadigd. Het vertrouwen in instanties voor een rechtvaardige behandeling is bij velen weg. We hopen dat de Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen zal helpen met het herstellen van vertrouwen.

Als Platform Kerk en Aardbeving (kerkenaardbeving.nl) vormen we, als predikanten, voorgangers en kerkelijk werkers, van allerlei kerkelijke denominaties uit Groningen, een platform om elkaar te bemoedigen, te informeren, uit te dagen en op te komen voor de getroffen Groningers. Ook nemen we deel aan het Gasberaad om de kerken in Groningen in het publieke debat een stem te geven. We zijn dankbaar dat mede dankzij onze inzet in Groningen de Geestelijke Verzorging voor Groningers in het aardbevingsgebied is opgestart (zie gvagroningen.nl)

Zolang de aardbevingsproblematiek nog zoveel scheuren geeft in de ziel van Groningers, willen wij deze problematiek jaarlijks onder de aandacht brengen door een Groningenzondag te organiseren, waarin wij gebed vragen voor de situatie van de Groningers. Dit jaar vindt deze Groningenzondag plaats op zondag 27 juni 2021. Die zondag zal in heel Nederland (!) in en door veel kerken worden gebeden voor Groningen en Groningers.

Wij vragen gebed voor allen die getroffen zijn door de aardbevingsproblematiek. Daarnaast voor allen die zich inzetten voor herstel van vertrouwen. Ook vragen wij gebed voor de parlementaire enquête, dat ook dat middel mag helpen tot herstel van vertrouwen.

Ook vragen wij om een financiële gift.

Om de Groningers een hart onder de riem te steken willen wij een aantal projecten organiseren onder het thema ‘10 jaar Huizinge, verbinden en verzoenen’. De Groningenzondag is hier de aftrap van.

Zie hier voor nog meer informatie.

Delen