Groninger Gasberaad eist fonds voor rechtsbijstand

De samenwerkende maatschappelijke organisaties, verenigd in Het Groninger Gasberaad, zijn geschrokken van het feit dat mensen in het aardbevingsgebied geen rechtsbijstandsverzekering meer kunnen afsluiten voor mogelijke juridische procedures rond aardbevingsschade. Ze eisen dat hiervoor een fonds wordt ingericht, dat wordt gefaciliteerd en gefinancierd door de Rijksoverheid.

Voor Het Groninger Gasberaad is het onaanvaardbaar dat bewoners van het gaswinningsgebied zelf financiële risico’s moeten lopen als zij de gang naar de rechter willen maken. Veel bewoners met slepende schadeprocedures zijn nu volledig overgeleverd aan de opstelling van de NAM. Bewoners hebben uiteindelijk geen andere keuze dan te proberen hun zaak te forceren door een gang naar de rechter. Die drempel is hoog. Niemand zit er op te wachten om na jaren opgebouwde frustraties richting de NAM ook nog eens een juridische procedure te moeten voeren. Bovendien is het voor veel inwoners lastig daar de juiste wegen in te bewandelen, te weten waar ze de hulp vandaan halen, en dan ook nog de financiële consequenties te overzien.

Alle bezwaren en suggesties die de maatschappelijke organisaties van de Dialoogtafel de afgelopen jaren hebben gedaan om te komen tot een verbeterde en eerlijker schadeafhandeling, zijn systematisch door NAM en het ministerie van EZ van de hand gewezen. “Dat is niet nodig, iedereen kan altijd de gang naar de rechter maken”, was de standaardreactie. Maar als dat formeel de enige mogelijkheid nog is, dan moet die mogelijkheid in de praktijk ook daadwerkelijk toegankelijk gemaakt worden!

Het Groninger Gasberaad wil dat er een onafhankelijk steunpunt komt en een fonds voor bewoners die met de rug tegen de muur staan en inderdaad de gang naar de rechter moeten maken. Het Groninger Gasberaad is van mening dat de basis voor zowel dit steunpunt als het fonds gefaciliteerd moet worden door de Rijksoverheid en onderdeel moet zijn van de begroting van het Meerjarenplan van de Nationaal Coördinator Groningen. De uitvoering van het steunpunt zal Het Groninger Gasberaad zelf ter hand nemen, het beheer van het juridische fonds zal ook onafhankelijk belegd moeten worden, bijvoorbeeld bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Het onafhankelijk steunpunt en het fonds zijn beide onderwerp van gesprek tussen Het Groninger Gasberaad en de NCG over de voortzetting van de Dialoogtafel.

Delen