Groninger Gasberaad: Wijzigen spelregels tijdens spel raakt vertrouwensbeginsel

“Door een fout bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) hebben huiseigenaren op 88 adressen in het aardbevingsgebied ten onrechte duizenden euro’s aan waardedaling vergoeding gekregen.”

Het IMG claimt dat het hier gaat om “onverschuldigde betalingen”. Met andere woorden: deze betalingen waren onterecht. Onze eerste vraag is: waar blijkt dit uit? In de folders die bewoners, ook nog in november hebben gekregen, wordt met geen woord gerept over de uitsluiting van sloop/nieuwbouw.

Bij het aanvragen van de regeling werd er niet naar gevraagd. Ook op de website werd er lang niet over gesproken, pas in november werd het expliciet opgenomen in de informatie. Maar waar deze koerswijziging op gebaseerd is, is volstrekt onduidelijk. Er is geen regeling dus kunnen we het ook niet teruglezen en verifiëren.

Er is niet meer dan “intern beleid”. Aanvankelijk voorzag dat beleid simpelweg in het uitkeren van waardedaling in het tijdvak 2012 t/m 2018. Iedereen die in periode geheel of gedeeltelijk eigenaar was van een woning kwam in aanmerking voor de ‘regeling’. Over sloop/nieuwbouw in het kader van de versterking werd niet gerept, wat in die redenering ook niet logisch en niet relevant was. Ronduit stuitend vonden we dan ook de opmerking van IMG dat mensen het “op hun klompen hadden moeten aanvoelen”.

Ineens plopt op dat sloop/nieuwbouw in het kader van de versterking een uitsluitingsgrond is voor de waardedaling. Oók als die in de (verre) toekomst nog gerealiseerd moet worden. Waar komt dat vandaan? Het lijkt improvisatie on the spot, het aanpassen van de spelregels tijdens het spel.

De redenering van het IMG is dat met sloop/nieuwbouw als het ware al waardedaling is uitgekeerd. “En dat mag geen twee keer”. Maar hoezo is dat zo? Altijd is volgehouden dat waardedaling een schadevergoeding is. En dat schadevergoeding “iets heel anders is” dan versterken. Maar nu is sloop/nieuwbouw in de versterking toch ook een soort ‘schadevergoeding’?!?

Als we deze redenering door trekken dan is de volgende stap dat ook eigenaren met een versterkingsadvies ‘gekort’ gaan worden op de waardedaling. Want ook dan, zo kan men gaan redeneren, is er aan de waarde van de woning iets veranderd. Of dat persé een vermeerdering inhoudt valt te betwijfelen. Of gaan we in de toekomst uitgekeerde waardedaling (of andere schade) vergoedingen afhalen van het versterkingsbudget?

En wat doen we met de eigenaren die in het kader van het Bestuursakkoord kiezen voor een herbeoordeling en daarmee de dans van ‘sloop/nieuwbouw’ ontspringen? Wat doen we met eigenaren wiens woning in de komende tijd, tegen de huidige verwachting in, alsnog wel gesloopt moet worden?  Moeten die over twee jaar de waardedaling dan weer terug gaan betalen?

Wij willen:

  1. Weten waarop gebaseerd wordt dat (toekomstige) nieuwbouw in het kader van versterken géén recht geeft op waardedaling in het tijdvak 2012 t/m 2018. De schade was er, hoefde niet geëffectueerd/gematerialiseerd te zijn. Ook toekomstige nieuwbouw doet daar dus niks aan af.
  2. Een helder, uitgeschreven en gepubliceerde regeling waarin precies staat hoe de regeling werkt, wie, wanneer wat krijgt en wat de relatie met de versterkingsoperatie is.
  3. Dat er met coulance wordt gekeken naar eventuele terugvordering waarbij wat ons betreft niet het volledige bedrag kan worden teruggehaald.

Delen