Groninger Gasberaad ziet af van deelname aan Ronde Tafelgesprekken

Onderstaande brief heeft het Groninger Gasberaad gisteren verstuurd naar de vaste kamercommissie van Economische Zaken:

Uw uitnodiging voor een Ronde Tafelgesprek over het functioneren van het instituut NCG heb ik in goede orde ontvangen. Met stijgende verbazing heb ik kennis genomen van de gestelde vragen en de uitgenodigde personen/partijen. Om te beginnen heeft u dermate veel personen uitgenodigd dat van een fatsoenlijke uitwisseling van informatie en ervaring nauwelijks sprake zal kunnen zijn. De vragen die u stelt zijn bovendien van dien aard dat die niet in een paar minuten zorgvuldig te beantwoorden zullen zijn. Natuurlijk worden we allemaal in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke bijdrage te leveren. Maar ook dat is weer een belasting waarvan onduidelijk is in welke mate de inspanning opweegt tegen het resultaat.

Met deze werkmethode slaat u een complex probleem volledig plat en doet u volstrekt onrecht aan de Groningse problematiek. Het feit dat u welgeteld één bewoner opvoert, (nota bene in deze discussie en niet bij het gesprek over de mentale versterking van Groningers) is al aanmatigend. Maar dat die éne bewoner uitgerekend de heer Bleker is, oud staatssecretaris van het CDA, bevreemdt ons in hoge mate. En niet alleen omdat hij naar ons weten helemaal geen bewoner van het aardbevingsgebied is.

U plant uw Ronde Tafelgesprek tot slot op 28 juni. In een tijdsbestek van een paar dagen (27 juni t/m 4/5 juli) wordt het Mijnraadadvies verwacht, alsmede de vier onderliggende adviezen, wordt een Kamerdebat over de wijziging Mijnbouwwet gepland, én een Kamerdebat over de versterking en de afhandeling oude schade. Op 25 juni wordt bovendien een wetsvoorstel voor een definitieve schadeafhandeling nog gepresenteerd. Er wordt daarmee zoveel, in zo’n korte tijd, over de regio uitgestort dat dit nauwelijks te behappen is. Dit wordt eenvoudig gelegitimeerd door te stellen dat de regio gebaat is bij snelheid. Maar de regio hecht vooral aan zorgvuldige oplossingen. En die zijn ver te zoeken.

Als u werkelijk antwoord op uw vragen over het instituut NCG wilt dan ligt het voor de hand een serieus evaluatie onderzoek uit te laten voeren en mogelijk op basis daarvan aanvullende gesprekken te voeren. U kunt e.e.a. ook meenemen in de parlementaire enquête die over de hele problematiek vroeg of laat gaat plaatsvinden. De aanleidingen om die enquête te doen, stapelen zich alleen maar op.

Genoeg is genoeg. Het Groninger Gasberaad ziet af van deelname aan de Ronde Tafelgesprekken. Voor het gesprek over de mentale versterking van Groningen zullen wij onze bijdrage van het vorig gesprek insturen. U kent ons standpunt in deze. We geven bovendien op deze manier meer ruimte aan anderen om hun inzichten met u te delen. Hopelijk doet u er uw voordeel mee.

Susan Top (secretaris)

Delen