Grote onderlinge verschillen binnen economie aardbevingsgebied 

De Economic Board Groningen (EBG) heeft onderzoek laten doen naar de economische situatie in het aardbevingsgebied. De bevolkingsontwikkeling, huizenprijzen, inkomens van bewoners, werkgelegenheid, werkloosheid en bedrijvigheid in de regio zijn vergeleken met de rest van Groningen, Nederland en andere krimpregio’s. 

Het beeld van Noord-Groningen als met relatief hoge werkloosheid, een krimpende en vergrijzende bevolking en dalende huizenprijzen wordt in het onderzoek bevestigd. “Tegelijkertijd zijn er sociaal economische verschillen in het gebied “, zegt prof. dr. Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de RUG en een van de onderzoekers. “Rondom Delfzijl gaat het met bijvoorbeeld de werkgelegenheid best goed. Ook met het deel van de regio rond de stad gaat het heel behoorlijk”. Met name het tussengebied kampt met een minder goede economische situatie.

Vooral de bevolkingskrimp blijkt effect te hebben op de regionale economie. Het effect van de aardbevingen is niet goed te zien, want de prestaties van bedrijven in de regio komen overeen met vergelijkbare krimpregio’s zoals bijvoorbeeld Zuid Limburg en de Achterhoek. De aardbevingen zorgen echter wel voor lagere huizenprijzen.

Wilt u meer lezen over de Monitor Noord-Groningen? U kunt het bestand hier downloaden.

Delen