“Hoog tijd voor een goede definitieve regeling waardevermeerdering”

De maatschappelijke organisaties van de Dialoogtafel sturen vandaag een brief naar de Vaste commissie voor Economische Zaken. Met de brief doen ze een dringend beroep op de commissie om zich samen met hen hard voor te maken voor een goede, eerlijke waardevermeerderingsregeling, voor alle inwoners die in ons gebied getroffen worden door de gevolgen van de gaswinnig. Ze vragen dit mee te nemen bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken.

Delen