Informatiebijeenkomsten analyse van SodM van het ontwerp-instemmingsbesluit van EZK voor de gaswinning in Groningen voor gasjaar 2018/2019

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 24 augustus 2018 een ontwerp-instemmingsbesluit gepubliceerd over de gaswinning in Groningen voor het gasjaar 2018/2019.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft dit jaar meerdere adviezen uitgebracht aan het ministerie over de gaswinning uit het oogpunt van veiligheid. Ook hebben Tcbb, de Mijnraad en de decentrale overheden de minister geadviseerd. De minister heeft deze adviezen tezamen met de (soms tegenstrijdige) belangen gewogen en is tot dit ontwerp-besluit gekomen. SodM heeft in kaart gebracht welke van haar adviezen wel zijn overgenomen in het ontwerp-besluit, welke niet en wat SodM naar aanleiding van dit ontwerp-besluit gaat doen.
Zie hier voor de analyse en adviezen.

SodM geeft in Groningen toelichting op haar adviezen in het kader van het ontwerp-besluit
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert van 4 september tot en met 7 september inloopspreekuren bij de verschillende locaties. Ook SodM is hier aanwezig om vragen over haar adviezen in het kader het van ontwerp-instemmingsbesluit te beantwoorden.  Hieronder vindt u de dagen, tijden en locaties van de inloopspreekuren:

  • 4 september 2018 15:00-19:00 Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12
  • 5 september 2018 09:00-13:00 Gemeentehuis Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157
  • 6 september 2018 09:00-13:00 Gemeentehuis Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10
  • 6 september 2018 15:00-19:00 Gemeentehuis Loppersum, Molenweg 12
  • 7 september 2018 09:00-13:00 Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1

Delen