Jan Wigboldus Samenwerking MijnbouwSchade Groningen

Jan Wigboldus is woonachtig in Garmerwolde en exploiteert samen met zijn zoons een agrarisch bedrijf in melkvee en schapen.
Hij treedt namens Samenwerking MijnbouwSchade Groningen (SMS) op als onafhankelijk voorzitter en woordvoerder.

Voor SMS vormt het Groninger Gasberaad de plek waar haar gezamenlijke aandachtspunten ingebracht worden en tot concrete afspraken leiden.

Na de zware aardbeving in augustus 2012 bij Huizinge hebben verschillende organisaties het initiatief genomen tot Samenwerking MijnbouwSchade Groningen (SMS). Dit vanuit gedeelde zorgen en een gezamenlijke behoefte tot uitwisseling van informatie. SMS richt zich op het versterken van de positie van bewoners en bedrijven in relatie tot (de impact van) mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen, breder dan alleen aardbevingen door gaswinning. Met de hoogste prioriteit ten aanzien van veiligheid, leefbaarheid, economie en communicatie.

De afgelopen periode zijn met onder andere provincie Groningen, NAM, ministerie van Economische Zaken en de ombudsman gaswinning al diverse afspraken gemaakt ten dienste van de doelstelling van SMS.

De deelnemers van SMS zijn:

  • Groninger Dorpen
  • LTO Noord provincie Groningen
  • Vereniging Groninger Bodembeweging
  • Gronings Particulier Grondbezit
  • Gemeente Loppersum/Vereniging Groninger Gemeenten
  • Stichting Compensatie Bodemdaling door Gaswinning
  • Libau

In 2012, nog als voorzitter van Groninger Dorpen, is Jan betrokken geweest bij de oprichting van SMS. Jan kent de provincie door en door, zowel vanuit het perspectief van bewoners als op het bestuurlijk vlak.

Meer informatie: Samenwerking MijnbouwSchade Groningen

Delen