Kindertop: jongeren de baas in het Groningse aardbevingsgebied

ZonMw heeft een subsidie toegekend aan Groninger Dorpen om samen met jongeren in het aardbevingsgebied een kindertop te organiseren. De subsidie valt onder het actieprogramma ‘Maatschappelijke Diensttijd’. Het is vooral voor jongeren zelf, om kennis en praktische ervaring op te doen. Bij de maatschappelijke diensttijd staat leren centraal. Jongeren leren bij de gekozen projecten nieuwe vaardigheden, maar zeker ook wat ze leuk vinden om te doen. Jongeren die bijvoorbeeld nog niet goed weten wat ze later willen worden, kunnen zo inspiratie opdoen voor hun beroepskeuze.

Jongeren de baas in aardbevingsgebied
Een groot deel van de provincie Groningen lijdt onder de aardbevingen waar zo’n 30.000 jongeren wonen. Via de kindertop willen we willen bereiken dat jongeren mee kunnen beslissen. Het gaat immers om beslissingen over hun toekomst, beslissingen waarmee zij het langste moeten leven. Wat vinden de jongeren belangrijk in deze kwestie? Wat zien zij als oplossingen? Wat kunnen zij zelf doen? Jongeren dragen bij in kansen, oplossingen & innovatie. Volwassenen voeren nu het woord en de lobby, terwijl de toekomst door jongeren wordt gerealiseerd.

De ideeën, oplossingen en adviezen van de Groninger jongeren, deelt Groninger Dorpen op een dusdanige manier met bestuurders, dorpen, bedrijven en organisaties, dat ze serieus worden genomen. Dat bestuurders, dorpen, bedrijven en organisaties beter leren aansluiten bij de jongeren. Ook gaat Groninger Dorpen zelf met de jongeren aan de slag om hun ideeën uit te werken en vorm te geven. Zo worden de ‘volwassenen’ uitgedaagd om over een nóg verdere toekomst na te denken dan nu wordt gedaan en raken de ‘volwassen en professionele’ organisaties ook beter bekend met de netwerken waarin jongeren zich bewegen. Dit doen we door een kindertop te organiseren in 2019: voor en door jongeren.

Het event: de kindertop
In een aantal rondes gedurende de dag (met verschillende werkvormen) komen de jongeren tot steeds concretere oplossingen en ideeën. Aan het einde van de dag stemmen de jongeren op de ideeën, de tien ideeën met de meeste stemmen worden tot uitvoer gebracht in het nazorgtraject. Samen met de jongeren worden de beste werkvormen bepaald tijdens de dag.

Wat gaan jongeren doen binnen maatschappelijke diensttijd?
In het traject zijn vier deelprojecten. Ben je tussen de 12 – 17 jaar en wil je meedoen? Laat het weten via [email protected]. De deelprojecten zijn:

  1. Een vaste projectgroep van ongeveer 25 jongeren (12 -17 jaar), die per thema de kindertop voorbereiden en daadwerkelijk organiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, organisatorisch (invulling van de dag zelf), tot productie/ techniek/ administratie. Een mix van (be)denkers, doeners en uitvoerders. Deze vaste projectgroep werkt tot de kindertop in groepen die passen bij de interesses en kwaliteiten van de jongeren.
  2. Een groep van 100 jongeren die tijdens de kindertop meehelpt. Dit kan zijn in de catering, ontvangst, beveiliging, schoonmaak of techniek. Ook hier kunnen jongeren (12-17 jaar) ingezet worden op kwaliteiten en interesses, maar kunnen ze juist ook proeven aan iets wat ze nog nooit eerder hebben gedaan en daar wel ervaring in op doen. Dat is wat de jongere zelf kan aangeven.
  3. Nazorgtraject, uit de kindertop komt een top 10 van ideeën. Die top 10 wordt daadwerkelijk tot uitvoering gebracht tijdens dit traject. Deelnemers van de kindertop, maar ook andere geïnteresseerde jongeren kunnen meedoen in de uitvoering.
  4. De dag van de kindertop zelf. 500 jongeren doen mee aan de dag zelf. Zij worden geselecteerd door middel van loting. Hierdoor krijg je ook jongeren die zich minder snel zelf zouden aanmelden.

Na de zomer zijn uitgebreidere taken beschikbaar. Meld je vooral al aan als je mee wilt doen. We willen vooral kijken naar wat de jongere zelf kan, of wil doen!

Samenwerking
Groninger Dorpen werkt met ambassadeurs; overheden, bedrijven, ondernemers, zorg/ sport/ cultuurorganisaties. Deze ambassadeurs helpen en ondersteunen waar dit kan in natura en/ of kennis en dragen uit dat zij jongeren en jongeren hun stem willen laten horen. Waar dit kan willen we jongeren koppelen aan deze ambassadeurs voor langlopende stages, waar jongeren écht op hun plek zitten en een duurzame stem krijgen bij deze organisaties.

Groninger Dorpen werkt al samen met bijvoorbeeld EBG, BuildinG, gemeenten, provincie, scholen en NCG, maar ook the Missing Chapter Foundation en de Nationale Kinderombudsman. Samen met hen trekt Groninger Dorpen op om kinderen en jongeren een stem te geven in de aardbevingsproblematiek.

De aanvraag voor het organiseren van de Kindertop in Groningen is samen met de Landelijke Vereniging Kleine Kernen en Plattelandsjongeren opgesteld.

Delen