Loppersum: bijeenkomst Gebiedsvisie in relatie tot versterken | een verslag

Maandagavond 22 mei jl. was er in Loppersum een bijeenkomst over de ontwikkeling van de Gebiedsvisie van het dorp door de gemeente en bewoners. Ook Gasberaadlid Groninger Dorpen was daarbij aanwezig op verzoek van het Platform Dorpsbelangen Loppersum. Het was een energieke avond waarin ideeën werden gedeeld en waar vooruit werd gekeken naar de stip op de horizon ná de aardbevingsellende. De serieuze aandachtspunten en interessante ideeën in relatie tot versterken werd gedeeld. Wanneer er versterkt moet gaan worden hebben de inwoners van het dorp en de gemeente met de Gebiedsvisie de belangrijke waarden van het dorp en de kansen voor dorp en bewoners paraat. In de gebiedsvisie komen bestaand beleid van de gemeente én de vorig jaar opgestelde eigen dorpsvisie van de bewoners samen. Betrokken dorpsbelangenbestuurder, ondernemer en Gasberaadlid Herman Rinket was bij de avond aanwezig en maakte het volgende verslag. 

Bij veel bewoners en bestuurders in onze provincie (en daarbuiten lijkt de overtuiging te bestaan dat op het moment dat er een opkoopregeling voor iedereen komt, het hele gebied leeg loopt. Uit de presentatie van de voorlopige versie van de Gebiedsvisie voor Loppersum blijkt dit niet het geval te zijn. De meeste mensen blijven graag in Loppersum wonen, ook wanneer er een algemene opkoopregeling voor iedereen zou komen. De aanwezigen hebben een duidelijke gedachte over een toekomst in Loppersum, zelfs als dat over een jaar of tien een geheel nieuw en ander Loppersum zou zijn. Een ‘groen’ dorp met collectieve zonnedaken, dorpswindmolens en goed openbaar vervoer. Een dorp met goede voorzieningen voor levensloopbestendig wonen en een sterke sociale structuur die dat mede mogelijk maakt. Een werkend dorp met toekomstbestendige bedrijven en bedrijfjes die zorgen dat de regionale centrumfunctie behouden kan blijven, dankzij de mogelijkheden die geboden worden door de nieuwe technieken en de brede bereikbaarheid.

De gemeentelijke visie op Loppersum is gebaseerd op de kennis van nu, waarbij noodgedwongen moet worden uitgegaan van het op grote schaal versterken van woningen en bedrijven. Veel van de aanwezigen deze avond zitten op dit moment ergens in de procedure tussen voor-inspectie en wisselwoning. Ze ervaren onzekerheid, want veel van de procedurele zaken zijn ‘op de persoon toegesneden’ en worden daarom niet gedeeld met anderen. In de meeste gevallen betreft het hier diensten, vergoedingen, geld en al dat soort dingen.

Ook is het voor een aantal aanwezigen onduidelijk of hun panden werkelijk versterkt zullen gaan worden als er eenmaal een plan beschikbaar is, of dat er sprake zal zijn van één van de andere opties zoals sloop & nieuwbouw. Eigen ideeën daarover blijken veel breder te zijn gevormd dan waarmee men al rekening had kunnen – en misschien wel durven – houden. In geval van sloop-nieuwbouw heeft een aantal aanwezigen al nagedacht over een modernere architectuur in plaats van herbouw van het gebouw zoals het op dit moment is vormgeven.

Ook over de ruimtelijke kwaliteiten in een dorp in een krimpgebied hebben de inwoners van Loppersum duidelijke ideeën. Behoud het goede van een relatief compacte, klassieke dorpskern met goed bereikbare voorzieningen “binnen de rollator-radius” en combineer dat met leefgebieden waar voor iedereen een plaats is in relatie tot leeftijd, levensfase, wensen en behoeften.

Het samenvatten van alle gedachten en plannen heeft in deze fase nog niet veel zin. Deels omdat ongeveer alles afhangt van de omvang en het resultaat van de versterkingsoperatie en deels omdat een lange termijnvisie van één dorp niet los kan worden gezien van de omgeving en alles wat daar speelt. Duidelijk is wel dat met de inbreng van de avond de voorlopige versie van de Dorpsvisie kan worden verrijkt, en dat deze inbreng ook leidend kan zijn voor de door de inwoners (met de beschikbare ondersteuning) zelf te ondernemen stappen o.a. in het kader van Kansrijk Groningen.

De gemeente en het Platform Dorpsbelangen Loppersum praten binnenkort samen verder over het vervolg omdat de versterking de uitvoering van de dorpsvisie en organisatiekracht van het dorp raakt.

Heeft uw dorp ook behoefte aan bijstand bij een dergelijke bijeenkomst? Neem dan contact op met Gasberaadlid Groninger Dorpen: [email protected].

Delen