Maatschappelijke organisaties in positie

Alle dertien maatschappelijke organisaties van het Gasberaad zaten iedere zes weken samen met de GBB in de Maatschappelijke Stuurgroep van de NCG. Dat was jarenlang de basis van onze positie, de plek waar we het gaswinningsdossier in zijn volle omvang in een flink dagdeel bespraken. Waar we onze indrukken deelden, onze vragen stelden, en onze verzoeken kwijt konden. Het was de plek waar veel samen kwam, hoe pakt theorie uit in de praktijk? Waarom gaan dingen zoals ze gaan? Waarom pakken goede bedoelingen soms toch verkeerd uit? Maar ook was het de plek om de oplossingen te zoeken, om mee te denken, om verbindingen te leggen. En ook al was het vreselijk weerbarstig, ook al waren veel resultaten niet direct zichtbaar, ook al liepen de frustraties soms hoog op, er was tenminste een plek voor. Die is er niet meer. De NCG is de NCG niet meer, het is nu een Rijks(uitvoerings)dienst met een directeur. En die directeur heeft maar één opdracht: het organiseren van de uitvoering. En daar past geen stuurgroep bij die juist over kaders, over beleid, over onderzoek en kennis, over de positie en belangen van burgers, boeren en bedrijven, wil discussiëren.

Dus dat die stuurgroep is opgeheven is één ding, maar dat er niks voor in de plaats komt is iets heel anders. Wij zijn gevraagd om daarvoor met voorstellen te komen. En dat doen we dus ook. Het Gasberaad vraagt om de instelling van een Maatschappelijke Advies Raad Groningen (MAAR). Geen nieuw of extra overleg, maar een vervanging van het enig formele overleg wat de maatschappelijke organisaties gezamenlijk met verantwoordelijk bestuurder hadden.
Lees er hieronder meer over.

Delen