Maatschappelijke Stuurgroep – 1 juni 2017

1. Opening

2. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 28 november 2016 (concept-verslag bijgevoegd)

3. Mededelingen

a. Voortgang uitvoering door de NCG (mondelinge toelichting)

b. Stand van zaken t.a.v. regelingen (memo ter informatie, niet openbaar)

c. Stand van zaken t.a.v. onderzoeken (memo ter informatie, niet openbaar)

d. Verslag stuurgroep leefbaarheid d.d. 23 november 2016 (vastgesteld verslag, wordt nagezonden)

4. Terugblik 2016 (Mondeling, door de NCG)

5. Door NAM gesloten dossiers (Toelichting op de 200 door NAM gesloten dossiers, memo NCG, niet openbaar)

6. Stand van zaken woonbedrijf (memo NCG, niet openbaar)

7. Projectplan infopunt bedrijven (memo NCG, ter informatie niet openbaar)

8. Kennisagenda/platform (document NCG)

9. Onderzoek “Gronings Perspectief” Presentatie door professor T. Postmes van de RUG

10. Rondvraag en sluiting

 

De PDF kunt u hier downloaden: 

 

 

Delen