Maatschappelijke Stuurgroep – 12 juli 2018

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 31 mei 2018
  (concept-verslag bijgevoegd)
 3. Recente ontwikkelingen n.a.v. adviezen SodM, Mijnraad, KNMI, TNO en NEN-commissie
  (mondeling)
 4. Presentatie Onderzoek oorzaken schade TU Delft
  (presentatie dhr. Van Staalduinen, TU Delft)
 5. Zorgprogramma – stand van zaken
  (memo)
 6. Waardevermeerderingsregeling
  (memo)
 7. Mededelingen
  a. Voortgang uitvoering door de NCG (mondeling)
  b. Voortgang versterken (mondeling)
  c. Stand van zaken “NAM op afstand” (mondeling)
  d. Stand van zaken regelingen (memo)
  e. Stand van zaken onderzoeken Q2-2018 (memo)
  f. Verslag Bestuurlijke Stuurgroep 25 januari en 8 maart 2018
  (vastgestelde verslagen)
 8. Rondvraag en sluiting

 

De PDF kunt u hier downloaden:  

 

 

Delen