Maatschappelijke Stuurgroep – 13 september 2018

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag Maatschappelijke 12 juli 2018
  (concept-verslag bijgevoegd)
 3. Plan van Aanpak n.a.v. advies Mijnraad
  Update
 4. Rapportagefrequentie NCG
  Memo, niet openbaar
 5. Kwartaalrapportage Q2 2018
  Rapportage, openbaar
 6. Oprichting Woonbedrijf
  Memo, niet openbaar
 7. Mededelingen
  a. Voortgang uitvoering door de NCG
  Mondelinge toelichting
  b. Voortgang versterken
  Mondelinge en schriftelijke toelichting
  c. Voortgang 1000-banenplan
  Memo, niet openbaar
  d. Stand van zaken pilot MKB- compensatieregeling
  e. Stand van zaken asbestdaken
  Mondelinge toelichting
  f. Verslag Bestuurlijke Stuurgroep 31 mei 2018
  Vastgestelde verslagen, niet openbaar
  g. Verslag Stuurgroep leefbaarheid d.d. 24 mei en 5 juli 2018
  Vastgesteld verslag, niet openbaar
  h. Kennistafel Schade en Monitoring
  Verslag, openbaar
 8. Rondvraag en sluiting

U kunt de agenda hier downloaden:

 

Delen