Maatschappelijke Stuurgroep – 14 september 2017

1. Opening

2. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 20 juli 2017 (concept-verslag bijgevoegd)

3. Verslag extra Maatschappelijke Stuurgroep 27 juni 2017, Schadeprotocol (concept-verslag bijgevoegd)

4. Arbiters – verbreding (Notitie NCG, niet openbaar)

5. Actualisatie MJP18 (notitie NCG, openbaar)

6. Ongelijkmatige bodemdaling n.a.v. Antea-rapport (Notitie NCG, niet openbaar)

7. Kennistafel Leefbaarheid en opvolging aanbevelingen Gronings Perspectief: ondersteuning bewoners (Notitie NCG, niet openbaar)

8. Mededelingen

a. Voortgang uitvoering door de NCG Mondelinge toelichting

b. Voortgang versterken Schriftelijke toelichting, sheets van de werksessie

c. Stand van zaken t.a.v. regelingen Memo ter informatie (niet openbaar)

d. Stand van zaken Vouchers, maatwerk (notitie CVW, niet openbaar) Verslag stuurgroep leefbaarheid d.d. 6 juli 2017 (vastgesteld verslag, openbaar)

e. Verslag Bestuurlijke Stuurgroep 1 juni 2017 (vastgesteld verslag, openbaar)

f. Stand van zaken “NAM op afstand” Mondeling toelichting NCG

g. Kwartaalrapportage NCG tweede kwartaal 2017 Ter informatie is bijgevoegd de kwartaalrapportage (openbaar)

h. Verslag ambtelijk overleg toepassing bouwbesluit t.b.v. versterkingsopgave Verslag en bepreeknotitie ambtelijk overleg 18 augustus 2017

9. Vergaderschema 2018

10. Rondvraag en sluiting

 

De PDF kunt u hier downloaden: 

 

 

Delen