Maatschappelijke Stuurgroep – 18 oktober 2018

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 13 september 2018
  (concept-verslag en actie-/besluitenlijst bijgevoegd)
 3. Plan van aanpak n.a.v. advies Mijnraad
  Onder voorbehoud
 4. GGD- Uitvoeringsplan gezondheidsgevolgen aardbevingen
  Presentatie
 5. Actualisatie NPR
  Memo, niet openbaar
 6. Infra Kwalitatieve risico inventarisatie / prioriteringslijst
  Memo, niet openbaar
 7. Stand van zaken asbestdaken
  Memo, niet openbaar
 8. Waardevermeerderingsregeling
  Brief provincie Groningen d.d.
 9. Halfjaarsrapportage onafhankelijke Raadsman
  Rapportage, openbaar
 10. Opzet rapportage kerngetallen
  Memo, niet openbaar
 11. Vergaderplanning 2019
  Concept vergaderplanning
 12. Mededelingen
  a. Voortgang uitvoering door de NCG
  Mondelinge toelichting
  b. Voortgang versterken
  Mondelinge en schriftelijke toelichting
  c. Stand van zaken “NAM op afstand”
  Mondeling toelichting NCG
  d. Verslag Bestuurlijke Stuurgroep 12 juli 2018
  vastgestelde verslag, niet openbaar
 13. Rondvraag en sluiting

U kunt de agenda hier downloaden:

 

 

Delen