Maatschappelijke Stuurgroep – 19 oktober 2017

1. Opening en mededelingen

2. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 14 september 2017 concept-verslag , niet openbaar

3. Meerjarenprogramma ‘aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2018 – 2022 Concept MJP 2018-2022

4. Halfjaarrapportage Onafhankelijke Raadsman 2017, Rapport bijgevoegd

5. Audit CVW Memo audit CVW, niet openbaar

6. Zorgprogramma – Memo stand van zaken zorgprogramma, niet openbaar – Presentatie Dhr. Maarten Ruys (voorzitter Stuurgroep Zorg) over het zorgprogramma.

7. Mededelingen

a. Voortgang uitvoering door de NCG Mondelinge toelichting

b. Voortgang versterken Mondelinge en schriftelijke toelichting

c. Stand van zaken “NAM op afstand” Mondeling toelichting NCG

d. Stand van zaken t.a.v. regelingen Memo ter informatie (niet openbaar)

e. Stand van zaken onderzoeken Memo ter informatie (niet openbaar)

f. Verslag stuurgroep leefbaarheid d.d. 6 september 2017 (vastgesteld verslag, niet openbaar)

g. Verslag Bestuurlijke Stuurgroep 20 juli 2017 (vastgesteld verslag, niet openbaar)

i. Erfgoedloket Mondelinge toelichting

8. Rondvraag en sluiting

 

De PDF kunt u hier downloaden: 

 

 

Delen