Maatschappelijke Stuurgroep – 20 juli 2017

1. Opening en mededelingen

2. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 1 juni 2017 (concept-verslag bijgevoegd)

3. Schadeprotocol Bijgaand ter advisering het schadeprotocol c.a. (niet openbaar)

4. Erfgoedprogramma Bijgaand het Erfgoedprogramma ter bespreking. (Niet openbaar, onder embargo tot en met 21 juli 2017)

5. Vervolg Pilot Koopinstrument Bijgaand een memo van de NCG ter bespreking (niet openbaar)

6. Onderzoek meetinstrumentarium Bijgaand een memo met rapport en reacties op het rapport (ter bespreking)

7. Mededelingen

a. Voortgang uitvoering door de NCG Mondelinge toelichting.

b. Voortgang versterken Mondelinge toelichting.

c. Stand van zaken t.a.v. regelingen Memo ter informatie (niet openbaar)

d. Stand van zaken onderzoeken Memo ter informatie (niet openbaar)

e. Verslag stuurgroep leefbaarheid dd 24 mei 2017 Vastgesteld verslag. (openbaar)

f. Stand van zaken “NAM op afstand” Mondeling toelichting NCG.

g. Stand van zaken zorgprogramma Bijgaand stand van zaken ter informatie. (Openbaar)

h. Halfjaarsrapportage Gronings Perspectief Bijgaand de rapportage. (Openbaar)

i. Advies Kennisprogrammering Bouwkundig Versterken (Building) Bijgaand memo van de NCG en advies van Building (niet openbaar)

j. Onderwijs Rapportage Voortgang scholenprogramma (openbaar)

8. Critical Review woningmarktonderzoeken en Kwartaalrapportage NCG eerste kwartaal 2017 Vragen n.a.v. Kwartaalrapportage vanuit de Maatschappelijke Stuurgroep en een reactie daarop van de NCG.

9. Rondvraag en sluiting

 

De PDF kunt u hier downloaden: 

 

 

Delen