Maatschappelijke Stuurgroep – 31 mei 2018

1. Opening en mededelingen

2. Verslagen Maatschappelijke Stuurgroep 25 januari en 8 maart 2018

Concept-verslagen, niet openbaar

3. Versnelling Engineering

Presentatie NCG

4. Evaluatie nieuwbouwregeling

Memo, niet openbaar

5. Projectplan Tiltsensoren

Memo, niet openbaar

6. Plan van Aanpak Gezondheidsgevolgen bij aardbevingen GGD/Rivm

Mondelinge toelichting

7. Kwartaalrapportage Q1 2018

Rapportage, openbaar

8. Waardevermeerderingsregeling

Memo, niet openbaar

9. Mededelingen

a. Voortgang uitvoering door de NCG

Mondelinge toelichting

b. Voortgang versterken

– Besluitvorming I&E Q3 2018

– Koopinstrument stand van zaken 2018 en oprichting Woonbedrijf

– koopinstrument en beëindiging agrarisch bedrijf

– Brief NCG aan NEN commissie

– Brief van NCG aan minister van LNV, minister BZK en staatssecretaris

c. Stand van zaken onderzoeken Q1-2018

Memo ter informatie (niet openbaar)

d. Stand van zaken “NAM op afstand”

Mondeling toelichting NCG

e. Verslag Stuurgroep Leefbaarheid april

Vastgesteld verslag, niet openbaar

10. Rondvraag en sluiting

 

De PDF kunt u hier downloaden:  

 

 

Delen