Maatschappelijke Stuurgroep – 8 maart 2018

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 25 januari 2017
  Concept- verslag, niet openbaar
 3. Stand van zaken ‘tafels’ Groningen bovengronds
  Mondelinge toelichting
 4. MJP-brief Addendum
  Bespreeknotitie , bijlagen bijgevoegd, niet openbaar
 5. Actualisatie NPR
  Memo en brieven, niet openbaar
 6. Verslag Critical Review PGA-kaarten
  Memo en verslag, niet openbaar
 7. Resultaten marktconsultatie
  Memo, niet openbaar
 8. Infrastructuur
  Mondelinge toelichting
 9. Rapportage Koopinstrument
  Memo, niet openbaar
 10. Gronings Perspectief
  Rapport en bijbehorende bijlagen, openbaar
 11. Evaluatie Bedrijven Adviespunt Bodembeweging
  Memo, niet openbaar
 12. Kwartaalrapportage Q4
  Rapportage, openbaar
 13. Stand van zaken tiltmeters
  Mondelinge toelichting
 14. Terugkoppeling stuurgroep erfgoedprogramma
  Memo en bijlagen, niet openbaar
 15. Mededelingen
  a. Voortgang uitvoering door de NCG – Mondelinge toelichting
  b. Voortgang versterken – Mondelinge toelichting
  c. Verslag Bestuurlijke Stuurgroep 7 december 2017 – vastgesteld verslag, niet openbaar
  d. Kennistafel Bouwen en Versterken / weerbaarheid en welzijn – Verslagen
 16. Rondvraag en sluiting

 

De PDF kunt u hier downloaden:

 

Delen