Maatschappelijke Stuurgroep – 9 maart 2017

1. Opening

2. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 26 januari 2017 (concept-verslag bijgevoegd)

3. Mededelingen

a. Voortgang uitvoering door de NCG (mondelinge toelichting)

b. Stand van zaken t.a.v. regelingen (memo ter informatie, niet openbaar)

c. Verslag stuurgroep leefbaarheid d.d. 19 januari 2017 (vastgesteld verslag, wordt nagezonden)

4. Presentatie Inzet lokale werkzoekenden

5. Terugblik op bijeenkomst Versterkingsprogramma Mondelinge toelichting.

6. Plan van aanpak nieuw schadeprotocol Ter bespreking. Bijgevoegd is een bespreeknotitie van de NCG en een plan van aanpak schade (niet openbaar).

7. Korte stand van zaken van erfgoed Ter informatie. Bijgevoegd is een notitie van de NCG (niet openbaar).

8. Jaarplanning 2017 Ter bespreking. Bijgevoegd is de jaarplanning (openbaar).

9. Het addendum MJP Ter bespreking. Bijgevoegd is een memo van de NCG (niet openbaar).

10. Stand van zaken Arbiters Bodembeweging Ter informatie. Memo stand van zaken arbiters van de NCG met schema uitspraken arbiters (niet openbaar).

11. Openbaarheid vergadering (mailwisseling NCG en de heer A. Rutgers) Ter bespreking. Bijgevoegd is een mailwisseling tussen de NCG en de heer Rutgers inzake het verzoek om openbaarheid van de stuurgroep-vergaderingen (openbaar).

12. Nieuwe Regeling Waardevermeerdering Ter informatie. Bijgevoegd is de tekst en toelichting van de nieuwe waardevermeerderingsregeling (niet openbaar).

13. Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2016 Ter informatie. Bijgevoegd is de kwartaalrapportage (openbaar).

14. Rapport Gronings Perspectief Ter informatie. Bijgevoegd is het rapport Gronings Perspectief (openbaar).

15. Onderzoek Ecorys ‘uitwerking schadeprotocol’ Ter informatie. Bijgevoegd is het rapport met een oplegnotitie van de NCG (niet openbaar).

16. Rondvraag en sluiting

 

De PDF kunt u hier downloaden: 

 

 

Delen